مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) « دوره 35، شماره 1

 1. بنيادهاي اخلاق پزشكي از ديدگاه متون اسلامي و مفاخر پزشكي ايران
  سيد محمود طباطبايي، عبدالجليل كلانتر هرمزي
 2. تاثير اسانس زيره سياه بر سطح فاكتورهاي استرس اكسيداتيو در بافت‌هاي قلب و كليه رت‌هاي سپتيكي
  ابوالفضل دادخواه، فائزه فاطمي، ناهيد داووديان
 3. تأثير تمرين استقامتي در دوره‌هاي مختلف زماني بر تغيير فعاليت آنزيم‌هاي آنتي-اكسيداني كبد موش صحرايي
  فريبرز هوانلو، مهدي هدايتي، مريم ابراهيمي، حسين عابد نظري
 4. بررسي اثر محافظتي آميفوستين در كاهش آسيب‌هاي بافتي ريه ناشي از آلوده شدن موش‌هاي صحرايي به سولفور موستارد در مرحله حاد
  غلامرضا كاكا، سيد همايون صدرايي، محمد حسين اسدي، علي پندونه، مهوش جعفري، مهدي صابري
 5. بررسي تاثير مقادير مختلف عصاره آبي سنجد با و بدون مرفين بر ميزان ضددردي در موش سوري
  غلامحسن واعظي، زهره توسلي، شاهرخ رنجبر بهادري
 6. مطالعه دوام ايمني در افرادي كه قبلا عليه هاري درمان شده‌اند و بررسي تاثير تزريق واكسن يادآور ضد هاري
  احمد فياض، سوسن سيماني، عليرضا جناني، بهزاد اسفندياري، فيروزه فرح تاج پيوند بيگلري، نادر حويزي، ناصر اسلامي، ويدا فلاحيان، سعيد كاووسيان
 7. مقايسه تاثيرمواد پيوندي Totudentو Bio-oss بر روي فعاليت ميتوكندري وآلكالين فسفاتازي سلول‌هاي شبه استئوبلاست saos-2
  طاهره فروتن، نادر ايوبيان، مايسا ملاحي، نريمان مصفا
 8. مقايسه سلول‌هاي مزانشيمي مغز استخوان و سلول‌هاي مزوتليومي مايع سروزي ازنظر ميزان بيان مولكول‌هاي كمپلكس سازگاري نسجي اصلي (MHC)
  طاهره فروتن، محمدامين عبدالهي فر، نريمان مصفا