مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 1، شماره 4

 1. شيوع بتاتالاسمي مينور در شهرستان سنندج
  محمدحسين يوسفي
 2. مقايسه تاثير آنتي بيوتيك پروفيلاكسي كوتاه مدت و دراز مدت در پيشگيري از عفونت هاي بعد از زايمان در سزارين هاي انتخابي در بيمارستان حضرت رسول (ص) سنندج
  شعله شاه غيبي، آزيتا مسعودي، بيتا فرهاديان
 3. بررسي عوامل مستعد كننده تولد نوزاد با وزن كم (LBW) در جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني سميه و عباس آباد در شهر سنندج
  محسن شهيدي، ناصر رشادمنش
 4. آئين نگارش مقالات علمي
  پيام شيخ عطاري
 5. گزارش يك مورد پنوموتوراكس با IPPV در زمينه بيماري هاي انسدادي ريه
  شهرزاد پاك كار تدبيري
 6. اصلاح روش هاي آموزش و يادگيري «مواجهه با مشكلات»، كليد روش يادگيري بر اساس حل مشكل (PBL)
  فرزانه كوشان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *