مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 1، شماره 2

 1. درمان فشار خون هاي مقاوم با كاپتوپريل
  اسفنديار بداغي، ملك تاج هنرمند
 2. درمان داروئي اسهال
  محسن خليلي
 3. آميبياز
  غلامرضا خاتمي
 4. ازدياد فشار خون شرياني در كودكان
  بهزاد فولادوند
 5. بيماري هايي با ناپايداري كروموزومي
  هوشنگ خاوري خراساني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *