مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان « دوره 3، شماره 4

 1. بررسي همخواني نگرش مردم و پرستاران در مورد نقش و ارزش پرستار، سال 1375
  پروانه اباذري، رضوان كاردان، مينا توتونچي، بهرام سليماني
 2. مقايسه ميزان اعتقاد به معاد در بين بيماران مبتلا به اختلال افسرده خويي و گروه كنترل 45-20 ساله مراجعه كننده به بيمارستان نور شهر اصفهان، سال 1375
  قربانعلي اسدالهي، غلامحسين احمدزاده، غلامحسين جعفري، مژگان پورحسيني، مهدي جاويد مقدم
 3. تعيين نورموگرام هاي قد و وزن دانش آموزان دختر 18-6 ساله شهر اصفهان و مقايسه آن با NCHS و مطالعات مشابه در ايران
  اشرف امين الرعايا، مسعود اميني، حسن رضوانيان، علي كچويي، زهره صناعت، انيس فرد موسوي
 4. شيوع آلودگي ميكروبي بخش هاي نوزادان و زايمان بيمارستان هاي شهر اصفهان در سال 1376
  حيدرعلي داوري، منوچهر سوداوي، مريم كيانپور
 5. بررسي آگاهي مراقبين بهداشت مدارس اصفهان نسبت به بيماري هاي واگيردار و عفوني به منظور نيازسنجي و تدوين يك برنامه آموزشي براي آنها
  حسن صالحي، كاميار مصطفوي زاده
 6. بررسي تاثير مصرف نان غني شده با سولفات آهن بر وضعيت هموگلوبين گروهي از كودكان دبستاني شهر اصفهان
  احمد عزيززاده، رضوان كاظمي
 7. مقايسه اثر استفاده از سه روش نمونه گيري پاپ اسمير بر كيفيت اسمير بدست آمده
  مهناز نوروزي، مهري فقيهي، نصراله بشردوست، فرح فيروزه
 8. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد پزشكان عمومي شهر اصفهان در خصوص عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي
  محمد فرهاد، الهام معظم، الهام فقيه ايماني، نضال صراف زادگان
 9. بيماري هاي قلب و عروق در زائرين خانه خدا قبل و بعد از حج سال 1373
  مصطفي قانعي، حميد صانعي، حميد مقاره دهكردي، محمدرضا فاضل، فرساد افشين نيا
 10. بررسي ميزان بهره گيري از آموزش نظري و عملي: ديدگاه دانشجويان فارغ التحصيل مقطع كارداني بهداشت خانواده در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، سال 1376
  زهرا محمدزاده، شهين شادزي، بهرام سليماني
 11. فراواني رسپتور استروژن و رسپتور پروژسترون در سلول هاي سرطان پستان و تيتر سرمي CEA و PSA اين بيماران
  فريبرز مكاريان، ماندانا درگاهي، پروين رجبي، سيدحسين حكمتي مقدم
 12. خصوصيات اجتماعي اقتصادي معتادين به مواد مخدر (مركز بازپروري معتادين اصفهان، 1375)
  سيدغفور موسوي، امراله ابراهيمي، محمدابراهيم محمدي، جلال الدين سالاري شهربابكي
 13. تشخيص حاملين هموفيلي كلاسيك با استفاده از نسبت (Ratic) و آناليز تفكيك كننده (Discriminant analysis)
  بهجت السادات مويدي، فرشيد داخ
 14. ارتباط ميزان آنزيم توتال كراتينين كيناز و ايزوآنزيم كراتينين كيناز MB با منيزيم و فيبرينوژن سرم در افراد مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد
  جمشيد نجفيان، مريم بشتام، نضال صراف زادگان، مرتضي رفيعي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *