مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان « دوره 3، شماره 2

 1. ميزان آشنايي دانشجويان مقطع باليني پزشكي با نمايه و چكيده نامه هاي پزشكي
  محسن اصلاني ملايري، مريم اسماعيلي، علي فرزان
 2. بررسي اثر ليزر CO2 در درمان سالك منطقه اصفهان
  علي اصيليان، عباس شريف، مرتضي مقدادي، علي مومني، شهلا انشاييه، فضل اله شريعتي، قاسم يادگارفر
 3. بررسي تغييرات آناتوميك حنجره قبل و بعد از بلوغ
  نظام الدين برجيس، همايون نادريان
 4. مقايسه رشد و دوره آلودگي در پروماستيگوت هاي جدا شده از اشكال متفاوت ليشمانيوز جلدي مرطوب
  مهدي بقايي
 5. بررسي و مطالعه فلزات سمي كادميوم، كرم، سرب و جيوه در آبليمو
  حسين پورمقدس، ايرج جوادي، رضوان اسلاميه
 6. بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي هاي ترانس ابدومينال و ترانس واژينال و هر يك از يافته هاي سونوگرافي در حاملگي خارج رحمي
  مهشيد حقيقي، بهاره غياثي نژاد
 7. بررسي شيوع آسيب هاي مكانيكي سيستم اوروژنيتال و روش هاي درماني آنها در مجروحين جنگ تحميلي 66-1364
  عوض حيدرپور، سيدمسعود خاتمي، علي دباغ، قاسم روح الهي
 8. بررسي شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي آشكار در نوزادان متولد شده در زايشگاه هاي شهر اصفهان در نيمه اول سال 1376
  حيدرعلي داوري، مريم كيانپور
 9. بررسي موارد كژدم گزيدگي در كاشان
  روح اله دهقاني، عباس درودگر، محمدرضا خادمي، منصور سياح
 10. شيوه تهيه پرسشنامه استاندارد تعيين رضايت بيماران بستري در بيمارستان ها
  بهزاد ذوالفقاري، پيام كبيري، شهرام اويس قرن
 11. بررسي ميزان IgA در سرم افراد استفاده كننده از داروي فني توئين و مقايسه آن با افراد سالم
  عباس رضايي، زهره پسران، اميرحسين سيادت، فرزين غياثي
 12. ارزيابي اثر فرآورده موضعي تهيه شده از گياه Solanum Nigrum L در يك مطالعه باليني دو سويه كور همراه دارونما در درمان بيماري درماتيت اتوپيك
  سيدابراهيم سجادي، علي مومني، ناصر توكلي، عليرضا قنادي، اميد صادق پور
 13. بررسي برخي شاخص هاي سلامت فيزيكي كودكان در بدو ورود به دبستان در مناطق شهري استان اصفهان در سال 1375
  غلامحسين صدري، نصراله بشردوست، سيدمرتضي امام جمعه زاده، نجف شرافتي
 14. ارزيابي اقدامات رابطين بهداشتي از طريق تعيين ميزان دانش و عملكرد جامعه محل فعاليت آنان در شهرستان لنجان، سال 1375
  زهرا محمدزاده، يحيي جهانديده
 15. طرح كارآزمايي واكسن ليشمانيوز بر عليه ليشمانيوز جلدي در اصفهان (مطالعه دوسو كور)
  علي مومني، رضا لباف قاسمي، طهمورث جلاير، مرتضي امام جمعه، يحيي دولتي، علي خامسي پور، ايرج شريفي، مليحه السادات امين جواهري، فرخ مدبر
 16. عوامل موثر در بروز آرتريت سپتيك دوره نوزادي
  فخري نوايي