مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 4، شماره 6

 1. شيوع سندروم شيشه شير در كودكان دو تا پنج ساله شيراز و بررسي رابطه آن با عوامل موثر، پاييز 1380
  شهين بناكار، كورش كيامرثي، حسين محمودي زاده
 2. بررسي اندازه حركات فك پايين در دانشجويان 18 تا 25 ساله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1379
  كيانوش ترابي، آناهيتا صفري
 3. بررسي ناهنجاري هاي دنداني در دانش آموزان دبيرستاني شهر مشهد در سال 1379
  مهري زرين قلم، شيلا ضيائي
 4. بررسي شاخص DMFT در دانش آموزان 11 تا 16 ساله مدارس شهر بوانات، سال 1380
  محمدمهدي فاني
 5. بررسي باليني ميزان پوشش ريشه و بازسازي پاپيلا در تحليل هاي لثه اي كلاس سه و چهار ميلر به وسيله كرونالي فلپ (با حفظ يكپارچگي پاپيلا) و پيوند آزاد بافت همبند كام
  شريعه فقيهي، فرحناز فرخي نيا
 6. ارزيابي اثر عمليات لابراتواري بر مقاومت خوردگي آلياژهاي دنداني كرم-كبالت-موليبدن و نيكل-كرم-موليبدن
  وجيه السادات مرتضوي، محمدحسين فتحي، فاطمه بخردي
 7. رتراكشن سريع كانين از راه ديستراكشن الياف پريودنتال
  زهره هدايتي، حسين مهربان مقدم
 8. بررسي باليني و پرتونگاري در بيماري پيكنوديسوستوسيس (Pyknodysostosis): گزارش موردي
  حميدرضا پاكشير