مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ديابت و ليپيد ايران « دوره 1، شماره 2

 1. پيشگيري اوليه از ديابت نوع 2
  مهناز لنكراني، فرزانه زاهدي
 2. جراحي در بيماران ديابتي
  محمدكريم شهرزاد، مريم اردشيري، شهريار آقاخاني
 3. هموگلوبين گليكوزيله در بيماران مبتلا به پرفشاري خون اوليه
  مسعود اميني، مريم محمدي، مهرداد حسين پور
 4. شيوع ديابت قندي نوع 2 و اختلال تحمل گلوكز در افراد 30 تا 64 ساله شهر بوشهر بر پايه معيارهاي سازمان جهاني سلامت و انجمن ديابت آمريكا
  باقر لاريجاني، ابراهيم عصفوري
 5. اختلالات متابوليسم ليپيد و گلوكز در كاركنان صنعت نفت جزيره خارك
  حسين فخرزاده، پيمان فريدنيا، مهرزاد بحتويي، مصطفي محقق، رسول پورابراهيم، رضا برادر جليلي، عليرضا وثيق، معصومه نوري
 6. شيوع ديس ليپيدمي در بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان دكتر شريعتي، مهرماه 1377 تا شهريور 1379
  ابراهيم جوادي، شهين ياراحمدي، باقر لاريجاني، سعدالله محمدي، عليرضا شفايي، رضا برادر جليلي
 7. بررسي مقايسه اي آثار درماني و عوارض جانبي كوتاه مدت آنتوم با اسيد نيكوتينيك، كلوفيبرات و دارونما در بيماران مبتلا به هيپرتري گليسريدمي تنها، با روش دو سوكور و انتخاب تصادفي نمونه ها
  عظيم ميرزا زاده، اكبر فتوحي، فرشيد علاءالديني، كامران يزداني، آرش آريا، فريبا اصغري، شهريار شايانفر
 8. اثر روزه داري در ماه مبارك رمضان بر روي قند خون در بالغين سالم
  باقر لاريجاني، مژگان سنجري، فرزانه زاهدي، رضا برادر جليلي، محمدرضا اميني، ايمان رحيمي
 9. فراواني نسبي ميكروآلبومينوري در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به درمانگاه ديابت مجتمع بيمارستاني امام خميني در سال 81-1380
  منوچهر نخجواني، فريد آزموده اردلان، آرمان مازوجي
 10. همراهي اختلالات فشار خون با ديابت بارداري
  آرش حسين نژاد، باقر لاريجاني