مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله طب نظامي « دوره 5، شماره 4

 1. تاثير لباس هاي NBC بر پنج عنصر آمادگي جسماني مردان نظامي
  امير اشرفي آذري، عليرضا عسگري، سيد محمدكاظم واعظ موسوي، حميد رخساري زاده
 2. بررسي فعاليت هاي امدادي-بهداشتي-درماني بهداري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در زلزله بم
  حسن ابوالقاسمي، قاسم فروتن، محمدهادي رادفر، علي عميد
 3. بررسي مديريت درمان در حوادث غير مترقبه: مروري بر تجربه زلزله بم
  حسن عراقي زاده، مسعود ثقفي نيا، وحيد انتظاري
 4. بررسي اپيدميولوژيك سرانجام حاملگي در 50 نفر از همسران مصدومين شيميايي جنگ تحميلي در استان كرمان، سال 1379
  افسانه لالوئي، نفيسه كاشاني زاده
 5. مقايسه مشكلات روانشناختي فرزندان شهدا و فرزندان متوفيان سپاهي
  خدابخش احمدي، علي فتحي آشتياني
 6. راه هاي كاهش مرگ و مير نيروهاي نظامي در خطوط مقدم
  علي غنجال، رحمت الله حافظي
 7. بررسي نحوه پرونده نويسي و انتقال اطلاعات در مجروحين جنگ تحميلي
  سيدمحسن توليت كاشاني، فرزاد پناهي
 8. پاتولوژي جغرافيايي افغانستان
  مهدي خوبدل، علي مهرابي توانا، رضا ميرنژاد، رويا اسدزاده
 9. اثر استات سرب بر آئورت رت
  اژدر حيدري، علي نوروز زاده، غلامرضا كريمي، احمدرضا دهپور، سهيلا طبائي، محمدرضا زرين دست، علي خوش باطن، عليرضا عسگري
 10. مرگ هاي ناشي از تمرينات غير ضربه اي
  جميله مختاري نوري، سيدمحمد خادم الحسيني، مجيد جوادي نسب
 11. تمهيدات غذايي و مدل برنامه ريزي براي شرايط بحران
  داود فرج زاده، رضا توكلي، رضا صراف پور
 12. عواقب بهداشتي كاربرد اورانيوم فقير شده در جنگ خليج فارس و شبه جزيره بالكان
  مسعود غفاري، محسن فروغي زاده مقدم
 13. گزارش يك مورد: استفاده از تهويه جهشي ميان تراشه اي در يك بيمار با راه هوايي مشكل
  حسن لعل دولت آبادي
 14. معرفي مركز تحقيقات بيولوژي مولكولي
  سيدرضا حسيني دوست