مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان « دوره 4، شماره 9

 1. خصوصيات كينتيكي آنزيم 3-بتا-هيدروكسي استروئيد دهيدروژناز بيضه موش صحرايي
  دردي قوجق
 2. اثر تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بر كاهش درد نوزاد
  حميرا خدام، طيبه ضيايي، سيدعابدين حسيني
 3. روش جديد تشخيص نشانگان تونل مچ دستي (كارپال تونل سندرم) با استفاده از مقايسه پاسخ هاي حركتي اعصاب مديان و اولنار در ناحيه تنار
  سيدمنصور رايگاني، داود شفيع خاني، محمدحسن بهرامي
 4. مقايسه نتايج آزمون ويسكانسين در بيماران اسكيزوفرن مبتلا و غير مبتلا به حركت پريشي ديررس، بستري در بيمارستان هاي ابن سينا و حجازي مشهد
  حميد طوفاني، فاطمه بهداني
 5. رابطه چاقي بالا تنه با بيماري ديابت نوع 2 در ميان زنان 60-30 ساله تبريز
  پروين پورعبدالهي، نيلوفر رابطي، حسين كوشاور
 6. تغييرات هموديناميك پس از لوله گذاري تراشه از راه دهان و بيني در بيماران تحت بيهوشي عمومي
  يوسف مرتضوي درازكلا، ابراهيم نصيري فرمي، موسي ميرحسيني
 7. ميزان شيوع باكتريوري بدون علامت در زنان باردار مراجعه كننده به مركز آموزشي-درماني دزياني گرگان
  الهام مبشري، عليجان تبرائي، عزت الله قائمي، محمد موجرلو، محمدعلي وكيلي، مرضيه دستفروشان، سيده مينا غلامي
 8. تعيين محل جايگزيني جفت در سه ماهه سوم بارداري
  الهام كاشاني، نرجس السادات برقعي
 9. ميزان افسردگي دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گرگان و رابطه آن با نحوه گذراندن اوقات فراغت
  احمدعلي اسلامي، محمدعلي وكيلي، جمشيد فرجي
 10. فراواني بي اختياري استرسي ادرار در ميان دختران 17-15 ساله دبيرستان هاي شهرستان همدان
  شهره علي محمدي
 11. سرواپيدميولوژي آنتي بادي هاي ضد توكسوپلاسما در زنان مراجعه كننده براي مشاوره ازدواج
  محسن سعيدي، سپيده بخشنده نصرت، عزت الله قائمي، سيدمحمد هدايت مفيدي، فرامرز كوهسار، ناصر بهنام پور
 12. كميت و كيفيت مواد زائد جامد شهر گرگان در دو فصل بهار و پاييز سال 1376
  محمدهادي مهدي نژاد