مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تبريز « دوره 24، شماره 9

 1. كيست هيداتيك وسيع اكسترادورال در اشكوب خلفي
  سعيد پناهي
 2. پژوهشي پيرامون همسر آزاري در ايران
  نصرت اله پورافكاري، نصراله پورافكاري
 3. مطالعه تاثير نور و درجه حرارت نگهداري روي پايداري رنگ فراورده هاي داروئي مايع محتوي تارترازين، آمارانت و آبي اريوگلاسين
  محمدحسين زرين تن، عباس بابائي
 4. بررسي پذيرنده هاي سطحي لنفوسيت ها در 302 كودك مبتلا به لوسمي لنفوسيتي حاد
  طاهره زنديه، فروغ طرآبادي، اعظم السادات طباطبائيان
 5. بررسي وزن، قد، دور سينه و دور سر نوزادان و ارتباط آن با پاره اي از رفتارهاي مادر در طول حاملگي در دو بيمارستان زنان و طالقاني تبريز در شش ماهه دوم سال 1365 تا ميانه اول سال 1366
  ايوب سهرابي
 6. تنظيم خانواده از ديدگاه دين مبين اسلام
  ايوب سهرابي، احد رازي
 7. ويژگي هاي سل سيستم عصبي مركزي: بررسي 88 مورد
  علي فتاح زاده، حسين پهلوان زاده، رضا برادران

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *