مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد « دوره 7، شماره 2

 1. كاربرد PIGD براي جلوگيري از كاهش انتقال بيماري هاي وراثتي در سيكل هاي ART
  سيدمهدي كلانتر
 2. اپيدميولوژي ناقل مزمن آنتي ژن سطحي هپاتيت B و عوامل موثر بر آن در جامعه شهري يزد
  محمدرضا شريفي، سيدمحمود قريشيان
 3. حذف فلزات سنگين از پساب هاي صنعتي توسط باكتري هاي احيا كننده سولفات
  اميرحسين محوي، محمدرضا فخري هروي، عليرضا مصداقي نيا
 4. درمان هاي دارويي در ناباروري ايديوپاتيك مردان
  محمدرضا معين
 5. بررسي شيوع چاقي در دانش آموزان پايه ابتدايي و رابطه آن با چاقي والدين آنها در شهر يزد در سال تحصيلي 78-1377
  حسن مظفري، سيدعلي كشاورز، حبيب الله دهكردي، غلامعلي حسين زاده
 6. عوامل موثر در موفقيت لقاح خارج رحمي
  رباب داور
 7. عوامل موثر در بارور شدن تمام تخمك هاي بالغ در 200 سيكل ميكرواينجكشن
  ناصر سفلائي، محمدعلي خليلي، سيدمهدي كلانتر
 8. تعيين ميزان برخي آلاينده هاي هواي شهر يزد
  محمدحسن احرام پوش، محمدرضا اميني پور
 9. آگاهي، نگرش و عملكرد مادران از سالك در مناطق آندميك شهر يزد
  سيدسعيد مظلومي، شمس الدين نيكنامي، فضل الله غفراني پور، عزت الله جواديان، سقراط فقيه زاده، عليرضا حيدرنيا
 10. نقش پارامترهاي اسپرم در نتايج باروري از دو روش درماني IVF و ميكرواينجكشن ICSI
  محمدعلي خليلي، ناهيد ستايش، لاله برجيان، عبدالرسول صفائيان
 11. موارد و نتايج سيكل هاي ART با استفاده از تخمك اهدايي
  رباب داور، سيدمهدي كلانتر، عباس افلاطونيان
 12. بررسي اپيدميولوژيك ليشمانيوز جلدي در محدوده دو رشته قنات متروكه در شهر يزد
  عباسعلي دهقاني تفتي
 13. بررسي تاثير مربي بهداشت بر وضعيت آگاهي هاي بهداشتي دانش آموزان دبستاني ناحيه 1 شهر يزد، 77-1376
  محمدعلي مروتي شريف آباد، شكوه فاضل پور، مژگان سليماني
 14. تاثير داروهاي بيهوشي بر كيفيت تخمك و ميزان حاملگي در 100 سيكل IVF
  ربابه طاهري پناه، محمدعلي كريم زاده ميبدي، عباس افلاطونيان، محمدحسين اميرارجمند
 15. تعيين متوسط شاخص گرمايي و ميزان كار و استراحت در يك كارخانه شيشه گري يزد
  غلامحسين حلواني، محمدرضا اميني پور، مهدي ملك يزدي
 16. نتايج ميكرواينجكشن با استفاده از اسپرم فاقد تحرك
  محمدعلي كريم زاده ميبدي، عباس افلاطونيان، ربابه طاهري پناه، محمدحسين اميرارجمند
 17. تاثير آموزش بر ميزان آگاهي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در مورد بيماري ايدز
  مجيد ظريف نسب، مجيد جعفري زاده، محمدحسين باقيان، جمشيد آيت الهي، حسين فلاح زاده
 18. تاثير داروي محرك تخمك گذاري PMSG بر تغييرات ديواره رحم رت
  فاطمه حاجي مقصودي، محمدعلي خليلي، سيدمهدي كلانتر، عليرضا طالبي، محمد غفورزاده
 19. ليشمانياي مارمولك در ايران
  بهرام كاظمي، قسمت الله تحويلدار بيدروني، سيدرضا هاشمي فشاركي، عزت الدين جواديان
 20. اثر تكنيك Zona hatching بر ميزان حاملگي و چند قلويي در 125 سيكل ART
  عباس افلاطونيان، محمدعلي كريم زاده، محمدحسين اميرارجمند، مهرداد سليماني، سيدمهدي كلانتر، رباب داور، راضيه دهقاني فيروزآبادي
 21. بررسي علل نازايي در بيماران مراجعه كننده به موسسه رويان
  اشرف معيني، فرحناز مهيار، فاطمه يزدان پناه

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *