مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 59، شماره 5

 1. بررسي اثر فيدبك شنوائي در توليد گفتار بعد از عمل كوكلئار ايمپلنت
  محمدحسن خالصي، رسول امير فتاحي، حميد شيخ زاده، محمدتقي خرسندي، مسعود متصدي، سوسن عبدي
 2. بررسي عوامل موثر بر داشتن فرزندان ناخواسته در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر تهران
  زهرا راهنورد، عليرضا حيدرنيا، غلامرضا بابائي، محمود محمودي، حميدرضا خلخالي
 3. بررسي شيوع خال هاي ملانوسيتيك مادرزادي در كلاس هاي اول و پنجم دبستان هاي تهران در سال 1375
  اطهر معين
 4. فراواني بي اختياري استرسي ادرار بدنبال زايمان و عوامل مرتبط با آن درخانم هاي اول زا
  رباب بهداني، الهه رضائي
 5. مقايسه ارزش تشخيص سونوگرافي با بلع باريوم در بيماران مشكوك به ريفلاكس معده به مري در كودكان
  غلامحسين فلاحي، مهرزاد مهديزاده، فريبرز زنديه
 6. بررسي كاربرد Short barrel DHS در درمان شكستگي انترتروكانتريك
  محمدنقي طهماسبي، مجيد سجادي ساروي، بهادر اعلمي هرندي
 7. بررسي و مقايسه دانش، نگرش و عملكرد زنان 49-15 ساله محدوده شهر سالم با منطقه دولت آباد در خصوص برنامه هاي بهداشتي شهرستان ري، سال 1379
  حميدرضا صادقي پور رودسري، هما معارف، اشراقيان
 8. مقايسه انفوزيون افدرين و افزايش حجم داخل عروقي با كريستالوئيد (سرم پره لود) در متعادل نگه داشتن فشار خون در خانم هاي بارداري كه تحت بيحسي اسپاينال جهت عمل سزارين قرار گرفته اند
  مينا قنبر، سيدمحمد علي خسروي
 9. وزن هنگام تولد در كودكان استان كهگيلويه و بويراحمد، 1378
  آزيتا گشتاسبي، فرشته مجلسي، عباس رحيمي فروشاني
 10. آيا وضعيت الكتروآنسفالوگرام كودكان مبتلا به صرع، قبل از اقدام به قطع داروها، مي تواند عود حملات را پيش بيني كند؟
  محمدرضا نجفي، بابك تميزي فر
 11. الگوي آوران هاي ناحيه سپتوم مياني در موش صحرايي
  هاشم حقدوست يزدي، پريچهر پاسبخش، ژيلا بهزادي
 12. بررسي تاثير مصرف سيگار والدين بر بروز استفراغ پس از عمل در كودكان بستري در بيمارستان هاي حضرت امام (ره) و مركز طبي در سال هاي 1378 و 1379
  كبري قاضي سعيدي، مهين جعفري جاويد، مهرداد خزائي كوهپر
 13. بررسي كارآيي دو شيوه پرتودرماني در تسكين و سورويوال كانسر مري در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پرتودرماني انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني (ره) تهران در فاصله سال هاي 78-1368
  معصومه كشوري، مرتضي سجادي، پيمان حداد
 14. بررسي موارد عود بيماري در گردن در تومورهاي دوسوم قدامي زبان رزكسيون شده بدون ديسكسيون الكتيو گردن در انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني
  رامش عمراني پور، صادق نوري
 15. مطالعه پاتولوژيك ضايعات ندولر غده تيروئيد در كودكان و بالغين جوان (تا20 سال) مراجعه كننده به انستيتو كانسر مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره)
  فرشته انساني، كامبيز مظفري
 16. بررسي 12 ساله كارآيي پرتودرماني كوراتيو سمينوما در بيماران مراجعه كننده به بخش راديوتراپوتيك انكولوژي انستيتو كانسر
  اسدالله سليمي، سيدمرتضي سجادي، پيمان حداد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *