مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 59، شماره 1

 1. بررسي اثرات تابش ليزرهاي كم توان هليوم-نئون بر بهبود و ترميم اعصاب محيطي آسيب ديده
  نسرين تك زارع، منصور جمالي زواره اي، كامران يارمحمدي، حميدرضا فروتن، عليرضا تك زارع، محمد بربرستاني
 2. تومور نادر نوروفيبروم پلكسي فورم در فضاي پارافارنژيال گردن
  محمدحسين برادران فرد، فريبا بينش، سيدمحسن فاني
 3. بررسي نحوه توزيع اعصاب بين دنده اي تحتاني در عضله راست شكمي
  محمدعلي نراقي، ايرج راگردي كاشاني، محمد بربرستاني، عباس عبدالوهابي، پريچهر پاسبخش
 4. نقش اتوآنتي بادي GAD65 در ديابت مليتوس و وابستگان درجه اول آنها و مقايسه آنها با افراد سالم
  مهين دخت كيهاني، منوچهر نخجواني
 5. بررسي رابطه Grading كارسينوم مهاجم مجرايي پستان با ميزان درگيري غدد لنفاوي زير بغل
  منصور جمالي زواره اي، گيتي ايروانلو، سوسن فرزان
 6. درمان كدورت هاي قرنيه با استفاده از ليزر اكسايمر
  حسن هاشمي، سيدمحمد ميرآفتاب
 7. بررسي 10 ساله درمان اسپاسم شيرخواران در مركز طبي كودكان با كلونازپام، استروييد و تركيب هر دو
  ابوالفضل نصيريان
 8. بررسي ارتباط بين نمايه توده بدني و سرنوشت نهايي در بخش مراقبت هاي ويژه كودكان مركز طبي كودكان
  مليحه كديور، حسين محمدي نسب، عباس شاه محمدي
 9. بررسي علل اتيولوژيك درماتوفيتوز در مناطق توپوگرافيك پا و كشاله ران و احتمال همراهي درماتوفيتوز اين دو ناحيه با هم در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي بيمارستان رازي طي 6 ماهه اول سال 1377
  فرشاد فرنقي، مرتضي رضيعي، محمد فريور صدري
 10. بررسي 15 ساله شيوع علل توده هاي شكمي در نوزادان در بيمارستان هاي اميركبير و بهرامي
  شهنام عسكرپور، هوشنگ پورنگ
 11. بررسي مقايسه اي اثر پروستاگلاندين داخل سرويكس و اكسي توسين داخل وريدي درالقاء زايمان ترم
  رباب بهداني، رقيه مقيمي، شادي خاوري دانشور
 12. پيشگيري پاسخ شديد تخمداني در بيماران سندرم پلي كيستيك تخمداني با اندازه گيري FSH/LH و شمارش تعداد فوليكول ها در فاز ميدفوليكولار
  فيروزه اكبري اسبق
 13. بررسي موارد منجر به فوت در بين بيماران بستري شده طي سال هاي 76-1374 در بخش هاي داخلي و CCU بيمارستان اميراعلم
  سينا مرادمند، سيدمحمود اسحاق حسيني، سيدنويد نوري
 14. مقايسه شيوع عوارض فلپ فاسيوكوتانئوس و ترميم ثانويه سينوس پيلونيدال در بيمارستان امام خميني، 78-1377
  سيدمحمد ربيعي هاشمي، محمد طبري
 15. بررسي نتايج عمل جراحي آزادسازي شاخه عمقي عصب راديال از سال 1371 تا 1379 در بيمارستان امام خميني و ساسان تهران
  محمود فرزان، امير عباس مصطفوي
 16. بررسي عوارض سديم تيومالات طلا در درمان آرتريت روماتوئيد
  بهزاد حيدري، ضياءالدين نوروزي
 17. بررسي فراواني كانديديازيس دهاني در افراد استفاده كننده از دست دندان
  پرويز توكلي، شيده امدادي
 18. مدل هاي پاسخ چند جمله اي، به منظور مدل بندي و تعيين عوامل موثر در انواع روش هاي استفاده شده براي جلوگيري از بارداري زنان
  حميدرضا خلخالي، ابراهيم حاجي زاده، كاظم محمد
 19. بررسي شيوع سوء تغذيه و برخي عوامل موثر بر آن در كودكان زير پنج سال تحت پوشش خانه هاي بهداشت شهرستان بيرجند
  سيدمجتبي علوي نائيني