مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي تهران « دوره 54، شماره 2-3

 1. بررسي اشكال مختلف شريان هاي كرونري در 463 مورد
  محمد اكبري، حسن توفيقي، حميدرضا چگيني
 2. تشخيص سريع ويبريوكلره 1O به روش كوآگلوتيناسيون با استفاده از آنتي بادي منواسپسيفيك
  سيدعباس بازرگان، بهرام فتح اله زاده، بهمن تبرائي، نسرين معظمي
 3. بررسي اثر استروئيد درماني قبل از تولد در نوزادان زودرس جهت پيشگيري از سندرم ديسترس تنفسي در بيمارستان دكتر شريعتي
  اشرف جمال
 4. بيهوشي در بازسازي ناهنجاري هاي مادرزادي كرانيوفاسيال
  بهمن جهانگيري
 5. پنوموتوراكس خودبخودي
  رضا داوري، محمدباقر رحيم
 6. مصرف پرومتازين و دروپريدول در پيشگيري از تهوع و استفراغ در كودكاني كه تحت عمل جراحي لوچي چشم قرار مي گيرند
  ويدا شيخ الاسلام
 7. غلظت سرمي مس، روي و نسبت روي/مس در تشخيص پيش آگهي سرطان پستان
  سيد شهاب الدين صدر، فرهاد فتحي
 8. گزارش مواردي از بيماري رنال توبولر اسيدوز با تظاهرات عصبي
  مجيد غفارپور، قربانعلي نژاد دهقان، محمدحسين حريرچيان
 9. معرفي و بررسي يك مورد نادر ديس ژنزي گونادال
  مرضيه غفارنژاد
 10. گانگليون داخل استخواني و گزارش پنج مورد آن در مچ دست از بخش اورتوپدي بيمارستان امام خميني
  محمود فرزان
 11. ترميم و پيوند منيسك به جاي برداشتن منيسك
  محمود معتمدي
 12. نقش اسكلت سلولي در تشكيل لوله عصبي در جنين جوجه با استفاده از روش ايمونوپراكسيداز
  طوبي مهران نيا، تقي الطريحي، عبدالفتاح صراف نژاد، يوسف محمدي
 13. بررسي شيوع افسردگي و ارتباط آن با شاخص هاي دموگرافيك دانش آموزان دبيرستاني تهران، 73-1372
  احمدعلي نوربالا، فرشاد شاددل
 14. بررسي طول مدت استفاده، علل قطع و مشكلات ناشي از مصرف قرص هاي خوراكي ضد بارداري
  شيرين نيرومنش، سقراط فقيه زاده، مينور لميعيان
 15. بررسي تحقيقي تنوع گروه هاي خوني ABO و Rh در 110 بيمار مبتلا به پسوريازيس
  مهين وليخاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *