مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين « دوره ، شماره 5

 1. بررسي بهره هوشي دانش آموزان سال دوم دبستان هاي شهر قزوين و رابطه آن با ازدواج خويشاوندي والدين
  فرهاد شاملو، نورمحمد قياسوند
 2. كاربرد مدل لجيت در ارزيابي علائم نوروتيك در كودكان 3 تا 6 ساله شهرري (سال 1374)
  مجيد رضا كتابدار
 3. مقايسه تاثير روش هاي دارويي و غير دارويي در پيشگيري از سردرد بيماران ميگرني
  احمد قدمي، عيسي محمدي، مصطفي شيرزادي
 4. بررسي ايكتر و برخي از ويژگي هاي آن در بيمارستان هاي قدس و كوثر
  قسمت محمدزاده، شبنم جليل القدر
 5. تاثير حركت درماني بر افسردگي بيماران بستري در مركز روانپزشكي رازي در سال 1375
  محمدرضا شيخي، ابوالفضل ره گوي
 6. آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي-درماني شهر قزوين نسبت به آي.يو.دي
  فريبا الماسي نوكياني، سعيد آصف زاده
 7. شيوع پوسيدگي دندان در دانش آموزان 6 ساله شهر قزوين (سال 1375)
  محسن جباري
 8. هپاتيت ويروسي در كودكان
  ابوالفضل مهيار
 9. نقش گزيلوكائين در درمان وزوز گوش و گزارش 36 بيمار
  ميرعبدالعلي مجابي
 10. گزارش يك مورد فاسيولازيس در بيمارستان بوعلي سينا قزوين
  مينا آصف زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *