مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان « دوره 6، شماره 22

 1. امكان افتراق اندكسهاي خوني فقرآهن در تالاسمي مينور بر اساس گلبول قرمز
  مصطفي قانعي، مصطفي موحدي، مرتضي اقمشه، محمدجواد ميرزاده، پيمان اديبي
 2. بررسي علائم، روش تشخيص و نحوه درمان در 40 بيمار مبتلا به آمپيم
  منوچهر آقاجان زاده، علي سرشاد، سيدعلي جلالي
 3. ارزيابي باليني نتايج آزمايش مار (Mixed Agglutination Reaction-MAR) و آزمايش تات (Tray Agglutination Test-TAT) در مردان نابارور
  داراب مهربان
 4. تخليه كيست هيداتيك از طريق پوست
  محمد خواجوي
 5. بررسي علل 300 مورد ايكتر نوزادي منجر به تعويض خون در بيمارستان 17 شهريور
  محمدمهدي كرم بين، سيدعلي مصباح
 6. بررسي سونوگرافيك تومورهاي سوليد كليه
  عطاالله بياني
 7. اثرات مورفوژنيك و تراتوژنيك اسيد رتينوئيك در جنين جوجه
  مهدي شريعتي، مجتبي رضازاده، محمد خاكساري
 8. سياه زخم گوارشي و معرفي دو مورد نادر از آن همراه با يافته هاي اتوپسي
  فريبرز منصور قناعي، شهاب زارع
 9. گزارش يك مورد احتباس حاد ادراري بدنبال ترشح غليظ ناشي اورتريت قدامي
  سياوش فلاحتكار
 10. گزارش يك مورد توبركلوز حفره دهان، حلقي دهاني با تظاهرات شبيه وروكوز كارسينوما
  عبدالرحيم كوشا، جواد گلچاي، حريري
 11. آينده درمان دارويي آسم
  علي كوشا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *