مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان « دوره 4، شماره 12-13

 1. بررسي عوامل موثر بر همراهي افزايش فشار خون شرياني با ديابت قندي
  محمدرضا افراز، مهبيز نوبهار
 2. بررسي رابطه تولد در بيماران رواني در مركز روانپزشكي ميرزا كوچك به مدت يكسال
  سيدعلي پيرنيا، خديجه محسن زاده، مريم صبح خيز
 3. بررسي راديواكولوژيكي محيط پس از حادثه چرنوبيل شوروي (سابق)
  اشرف السادات مصباح
 4. مقايسه تركيب سلولي و ايمونوگلوبين هاي كلستروم مادران با زايمان ترم و پره ترم
  مينو اديب، شهين شادزي
 5. بررسي عادات غذايي در مراجعه كنندگان به مراكز بهداشتي-درماني سمنان در سال 1373
  رضا اماني، مجيد احمدي
 6. شيوع مننژيت نوزادان به علت پاتوژن هاي غير شايع
  اسماعيل نورصالحي
 7. بررسي شيوع عوامل همراه با اختلال هراس در 310 نفر از مراجعين به مطب در سال هاي 72-1365 رشت (گيلان)
  محمدجعفر مدبرنيا
 8. كيست هيداتيك نخاع و گزارش يك مورد نادر
  شاهرخ ابراهيمي
 9. گزارش يك مورد اكتينومايكوزيس مخاط دهان
  جواد گلچاي، سيدابراهيم نقوي، جعفر مهديان ماهر
 10. ويژگي هاي درماني بيماري هاي گوش و عصب فاسيال در دوران حاملگي
  سيدابراهيم نقوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *