مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي مدرس « دوره 4، شماره 1

 1. نقش گيرنده هاي دوپامينرژيك بر سطح گلوكز پلاسما در موش كوچك آزمايشگاهي
  افسانه الياسي، حميدرضا مومني
 2. اپي زيوتومي: پيشگيري كننده از پارگي هاي وسيع دستگاه ژنيتال يا ريسك فاكتور آن؟
  صغري خاني، فاطمه تارينگو، بيژن شعبانخاني
 3. ارزيابي ميزان رشد بلاستوسيستيس هومينيس در محيط هاي مختلف كشت
  حميدرضا خرمي، عبدالحسين دليمي اصل
 4. بيماريزايي ايزوله هاي قارچ حشره كش (Beauveria bassiana) بر روي حشره آزمون Galleria mellonella
  محمدسعيد داير
 5. بررسي تاثير تمرينات هوازي بر آپوليپوپروتئين هاي پلاسماي مردان بزرگسال
  معرف سياه كوهيان، ابراهيم جوادي
 6. بررسي مقايسه اي اثر اولتراسوند پيوسته و منقطع در افزايش طول عضلات همسترينگ كوتاه شده در مردان سالم 20 تا 30 سال
  آزاده شادمهر، حسن نديمي آستانه
 7. بررسي پلي مورفيسم APO E در بيماران مبتلا به اختلالات آلزايمر در جامعه ايران
  محمدرضا كيخايي، حسين نجم آبادي، پروين پاسالار، فرهاد صاحب جمع، محمدخليل جوان، اصغر حاجي بيگي، فرزين پورفزاد
 8. بررسي ميزان تاثير برنامه بازي بر اضطراب كودكان سن مدرسه بستري در مركز طبي كودكان تهران سال 79-1378
  هايده ممي يانلو، فاطمه الحاني، فضل الله غفراني پور
 9. بررسي اكتينوميسس ها در زنان استفاده كننده از IUD و فاقد آن
  شهين نجار پيرايه، نسرين معظمي، سقراط فقيه زاده، روح الله ميردامادي
 10. مقايسه روش هاي ممانعت از هماگلوتيناسيون و انتشار شعاعي يكطرفه براي آنتي بادي هاي ويروس آنفلوانزا
  رامين يعقوبي، محمدحسن روستايي، طلعت مختاري آزاد، حوريه سليمان جاهي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *