مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) « دوره 26، شماره 3

 1. بررسي باليني و پاراكلينيكي آنسفالوميوپاتيهاي ميتوكندريال در بيمارستان كودكان مفيد
  محمودرضا اشرفي، محمد غفراني، نوذر قجه وند
 2. بررسي آ‌سيب ديدگي رواني در بيماران پيوند كليه قبل و بعد ازعمل
  حميد اشكاني، غلامرضا ده بزرگي، فرنگيس شول
 3. بررسي شيوع و شدت جرائم در بيماران مبتلا به اختلالات رواني
  سيد عبدالمجيد بحرينيان، صفا مقصودلو، آ‌رش قدوسي
 4. بررسي ميزان مشاركت بيماران بستري در CCU در يك مطالعه تحقيقاتي
  محمدرضا بيرانوند، فرهاد حاج شيخ الاسلامي، علي سيامك حبيبي معيني
 5. بررسي روند تغييرات ميزان سزارين در مراكز درماني دولتي و خصوصي شهر بابل در سال‌ هاي 78-1373
  كريم‌ اله حاجيان
 6. اثر هشت هفته تمرينات فوتبال بر غلظت متابوليتهاي نيتريك اكسايد (NO) در بازيكنان فوتبال دسته اول دانشگاههاي كشور
  محمد دادكان، بهرام يغمائي، رضا قراخانلو، عباسعلي گائيني، محسن شاطري مقدم
 7. بررسي شيوع اختلالات رواني و برخي عوامل موثر بر آن در دانشجويان جديد الورود دانشگاه تهران در سال 1379
  رضا رستمي، سيد عبدالمجيد بحرينيان
 8. مقايسه دو روش كرانيوتومي و شنت گذاري در درمان كيست ‌هاي آراكنوئيدي مغز
  منوچهر شيرواني
 9. بررسي قدرت روش ELISA در تشخيص نازايي با عامل لوله ‌اي ناشي از كلاميديا تراكوماتيس
  لطيف گچكار، نويد اسفندياري، كوروش حمزه ‌اي
 10. بررسي مسائل و مشكلات مربوط به اداره و ارائه خدمات دارويي در داروخانه ‌هاي بيمارستاني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
  سيدعليرضا مرتضوي، گيتي حاجبي
 11. بررسي اپيدميولوژي ديابت در زنان باردار روستاهاي استان تهران
  ليدا نوايي، مسعود كيمياگر، مرجان خيرخواهي، فريدون عزيزي
 12. بررسي اثرات تنش زدائي در افراد مبتلا به فلج مغزي اسپاستيك
  رويا ياوريان، محمود منصور
 13. گزارش يك مورد سندرم مونكهاوزن با واسطه در كودكي 3 ساله
  كيارش مهاجر، مصطفي شريفيان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *