مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 3، شماره 1

 1. ايجاد يك سيستم ساده براي غربالگري استئوپوروز
  مجتبي صداقت، اكبر سلطاني، زهره حميدي، ايمان رحيمي، باقر لاريجاني
 2. كاربرد نواحي آناتوميك مختلف در غربالگري استئوپوروز و مقايسه آن با معيارهاي سازمان جهاني بهداشت
  اكبر سلطاني، نسيبه خالق نژاد طبري، محمد پژوهي، زهره حميدي، آرش حسين نژاد، باقر لاريجاني
 3. تعيين مقادير نرمال ويتامين D بر اساس هورمون پاراتيروئيد و تغييرات تراكم معدني استخوان
  آرش حسين نژاد، محمد پژوهي، ابراهيم جوادي، ژيلا مقبولي، فرزانه السادات مدني، باقر لاريجاني
 4. اثربخشي شير غني شده با ويتامين D در بالا بردن ميزان سرمي اين ويتامين
  باقر لاريجاني، ربابه شيخ الاسلام، حسين اديبي، عليرضا شفايي، ژيلا مقبولي، نصرت الله محمدزاده، آرش حسين نژاد
 5. تغييرات تراكم استخوان و استئوپوروز در افراد مذكر 10 تا 76 ساله
  محمد پژوهي، آرش حسين نژاد، اكبر سلطاني، حسين اديبي، ژيلا مقبولي، باقر لاريجاني
 6. اثرات عوامل مرتبط با جنسيت بر روي تراكم استخوان هاي فمورال و مهره هاي كمري در زنان ايراني
  عليرضا معيري، اكبر سلطاني، حسين اديبي، زهره حميدي، باقر لاريجاني
 7. اثرپذيري پارامترهاي سونوگرافي كمي استخوان پاشنه پا از متغيرهاي باروري در زنان و مقايسه آن با نتايج حاصل از DXA
  زهره حميدي، مجتبي صداقت، اكبر سلطاني، عليرضا خليلي فرد، فرزانه السادات مدني، باقر لاريجاني
 8. مشخصات سونوگرافي انگشت در بيماران پيوند كليه در مقايسه با افراد سالم و در مقايسه با DXA
  اكبر سلطاني، محمد پژوهي، مجتبي صداقت، ميترا مهدوي مزده، زهره حميدي، باقر لاريجاني
 9. تاثير آموزش از طريق كتابچه بر ميزان آگاهي و عملكرد بيماران استئوپوروتيك
  محمد پژوهي، زهرا كميليان، مجتبي صداقت، رضا برادر جليلي، اكبر سلطاني، باقر لاريجاني
 10. شاخص هاي درماني در بيماران تالاسمي ماژور و ارتباط آنها با تراكم استخوان
  عليرضا عبدالله شمشيرساز، ميررضا بخيرنيا، محمد كامگار، سيدمحمود طباطبايي، آتبين مرادي زيركوهي، نويد بوذري، غزاله عرفان زاده، اميرهوشنگ عبدالله شمشيرساز، باقر لاريجاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *