مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 1، شماره 3

 1. بررسي اثرات زيانبار اعتياد
  مهشيد افشار
 2. بررسي جنبه ‌هاي سم شناسي نمونه ‌هاي كشف شده در تحقيقات جنايي
  مصطفي شاهي نصرت آباد
 3. تشخيص ضايعات ناشي از اصابت سلاح هاي گرم به بدن
  يحيي ناصح
 4. وسيله اي به منظور اندازه گيري كبودي نعشي و كاربرد مقدماتي آن در تخمين زمان مرگ
  حميد عطاران
 5. نشانه هاي مرگ: قسمت سوم
 6. باقي ‌ماندن سموم در اجساد و راز جنايت
  صمد قضائي
 7. سقط جنين
  سعيد حكيمي ها
 8. گزارش 8 مورد سرطان هاي ايجاد شده بدنبال برخورد با گاز شيميايي جنگي (خردل)
  عباس شكور
 9. پارگي وريد آزيگوس در اثر تروماي غير نافذ
  رامين اشتياقي
 10. بيهوشي عمومي و آلرژي
 11. كالبد شكافي با حداقل وسايل
  فرامرز گودرزي
 12. شكستگي استخوان لامي و خفه كردگي در اثر فشار به گردن
  محمد رحيمي مقدم

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *