مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 8، شماره 30

 1. همه گير شناسي اختلال هاي رواني در مردان زندان عادل آباد شيراز
  حميد اشكاني، غلامرضا ده بزرگي، سيد عبدالحميد شجاع
 2. بررسي جنبه هاي شخصيتي در بيماران مبتلا به اختلال هراس
  حسن حق شناس، سيدمسعود موسوي نسب، رابرت فرنام
 3. بررسي ميزان شيوع افسردگي و اضطراب در بيماران بستري در بخش هاي داخلي و جراحي
  طاهره نظري، محمدتقي ياسمي، مهري دوست محمدي، كاظم نعمت زاده ماهاني
 4. روزه داري در ماه مبارك رمضان و سلامت رواني
  شاهرخ سردارپور گودرزي، احمد سلطاني زرندي
 5. ارتباط دعا با سلامت رواني و عملكرد شغلي كاركنان فني صنايع مهمات سازي
  رضا شجاعيان، افشين زماني منفرد
 6. بررسي رابطه شيوه هاي مقابله با استرس و حمايت اجتماعي با ميزان افسردگي جانبازان قطع نخاعي
  امرالله ابراهيمي، جعفر بوالهري، فضيله ذوالفقاري
 7. نقش آموزش كنترل محيط، توجه برگرداني و توقف افكار در كاهش رفتار مواد خواهي در وابستگان به مواد افيوني
  محمد ناظر، احمدرضا صيادي، عزت الله خالقي
 8. مداخله روانشناختي در كنترل صرع كودكان و نوجوانان
  طاهره ثقه الاسلام، غلامعلي افروز، كوروش قره گزلي، الهه حجازي
 9. مقايسه نگراني هاي كودكان مضطرب و عادي در مدارس شهرستان دشتستان
  سكينه مفرد، محمدكاظم عاطف وحيد، سيداكبر بيان زاده
 10. آسيب هاي رواني و بهداشت روان در متون ايراني ميانه
  تيمور قادري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *