مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 4، شماره 16

 1. مقايسه اثر ليتيوم، كاربامازپين و والپروئات در درمان مرحله حاد مانياي كلاسيك
  سيد محمدعلي قريشي زاده، علي فخاري
 2. بررسي وضعيت سلامت رواني كاركنان يك مجتمع صنعتي
  سيداكبر بيان زاده، افشين زماني منفرد
 3. رابطه منبع كنترل دروني-بيروني با افسردگي و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان
  احمد حيدري پهلويان، حسين محجوب، محمدكاظم ضرابيان
 4. بررسي آگاهي زنان متاهل درباره بيماري هاي رواني در منطقه هفتون اصفهان
  قربانعلي اسدالهي، فروغ خدادادي، مهدي جاويد مقدم
 5. هنجاريابي آزمون شخصيتي نئو: فرم تجديد نظر شده
  حسن حق شناس
 6. كاربرد مقياس هاي K و F پرسشنامه MMPI در افراد مبتلا به اختلال پس از استرس ضربه اي
  سيدمحمود ميرزماني، جعفر بوالهري
 7. بررسي ميزان شيوع افسردگي، اضطراب و ترس مرضي در دوران بارداري در شهر اهواز
  محمدحسن گرجي زاده، بهنام مكوندي
 8. شيوع خودآزاري در مراجعان به پزشكي قانوني
  سعدالله شمس الديني، محمدحسين طاهري، حسن دادالهي ساراب
 9. مجموعه قوانين موجود در ارتباط با بيمار رواني در ايران
  داود شاه محمدي، صفيه اصغرزاده امين

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *