مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني (انديشه و رفتار) « دوره 3، شماره 12

 1. بررسي مسير مراجعه بيماران رواني به مراكز روانپزشكي كشور
  داود شاه محمدي، سيداكبر بيان زاده، مجتبي احسان منش
 2. بررسي همه گير شناسي اقدام به خودكشي در شهر كرمان
  محمدتقي ياسمي، نسرين صانعي، رضا ملك پور افشار، عليرضا هنرمند، رضا ميرشكاري
 3. بررسي احتمال آسيب مغزي در مجروحان جنگي موج گرفته و مقايسه آن با آزادگان مبتلا به اختلال پس از استرس ضربه اي، مجروحان عضوي مغز و افراد بهنجار
  جعفر عسگري، محمدنقي براهني، حسن فراشبندي، عبدالحميد شريعت
 4. سوگيري حافظه ضمني و آشكار در بيماران مضطرب و افسرده
  صابر لطفي افشار، حبيب اله قاسم زاده، حسن عشايري، بيژن گيلاني
 5. تهيه مجموعه آزمون سرند شناختي بيماران آسيب مغزي
  بهروز دولتشاهي، كاظم ملكوتي، مهدي مقدسي
 6. بررسي رابطه وضع تحصيلي و سلامت رواني دانشجويان
  سيدموسي كافي، جعفر بوالهري، حميد پيروي
 7. ارتباط عوامل جمعيت شناختي و ويژگي هاي شخصيتي با كودك آزاري و بي توجهي در گروهي از نوجوانان شهر اهر
  ناصر رشيدي فر، محمدنقي براهني، اصغر الهي
 8. بررسي اعتبار پرسشنامه ارزشيابي خود در رابطه با گرايش به روان پريشي در پرسشنامه شخصيتي آيزنك
  حسين مولوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *