مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 7، شماره 16

 1. مقايسه اثرات تزريق داخل اپيدورال ليدوكائين-سوفنتانيل با ليدوكائين-بيكربنات بر روي شروع اثر بيحسي اپيدورال
  محمودرضا آل بويه، ناهيد منوچهريان
 2. خصوصيات و ميزان باروري كيست هاي هيداتيك دام هاي ذبح شده در كشتارگاه شهرستان زنجان در سال 1377
  هرمز حميديه، عبدالحسين دليمي اصل
 3. شيوع چاقي در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر همدان در سال 1377
  جعفر سهيلي فر، غلامحسين صدري
 4. بررسي فراواني سكته مغزي ايسكميك و ارتباط آن با ريسك فاكتورها در بيماران بستري در بيمارستان سينا همدان در سال 74-1373
  مجتبي عظيميان، ژيلا زاهد
 5. مقايسه مرگ و مير بيماران در دو دوره قبل و بعد از شروع خدمات دستياران در بيمارستان كودكان قائم همدان
  محمدرضا درخشان
 6. بررسي 9 ساله انسداد راه خروجي معده در گاستروسكپي هاي انجام شده در بيمارستان شهيد مباشر كاشاني همدان، 76-1367
  سيداحمد علوي، سعيد حسيني
 7. بررسي علائم باليني و تشخيص پاتولوژي 150 بيمار با تشخيص باليني آپانديسيت حاد در بيمارستان شهيد مباشر كاشاني همدان در سال 1375
  محمود ستاري
 8. نتايج پيوند كليه در بيمارستان اكباتان همدان از سال 1373 تا پايان سال 1377
  محمدعلي شريفي
 9. گزارش نتايج حاصل از 300 مورد برونكوسكوپي ريه در دانشگاه علوم پزشكي همدان
  سعيد فلاح تفتي
 10. معرفي استرومال ساركوم گردن رحم در يك دختر مجرد 22 ساله
  مليحه عرب، محمدجواد سليماني، زرين زمان پرور