مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 6، شماره 12

 1. كاربرد PCR-hybridization در تشخيص عفونت هاي ناشي از مايكوپلاسما پنومونيه
  مسعود حاجيا، كريستوفر استوري
 2. بررسي مقايسه اي اثرات سولفات منيزيم و فني توئين در پيشگيري از تشنج در بيماران پره اكلامپتيك
  صغري ربيعي، نادره بهتاش
 3. انجام آميختگي مصنوعي در باكتري اشريشياكلي جهت بررسي انتقال پلاسميد مولد پني سيليناز
  محمدجواد كجباف، محمدعلي مشهدي زاده، حيدررضا مهتدي
 4. بررسي عوامل اپيدميولوژيكي در مبتلايان به بيماري انسدادي عروق كرونر مراجعه كننده به بيمارستان اكباتان همدان
  محمدجعفر محمودي
 5. بررسي گذشته نگر كارسينوماي لايه بازال در بيماران بيوپسي شده در بخش پوست بيمارستان سينا دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال هاي 75-1371
  عباس زمانيان، اكرم انصار، محمود فرشچيان
 6. بررسي وضعيت استفاده از داروهاي استروئيد آندروژنيك آنابوليك در بين ورزشكاران بدنساز شهر همدان در سال 1376
  سيد محمدمهدي هزاوه ئي، محمدحسن عبدالملكي
 7. بررسي مقايسه اي مشخصات فردي، خانوادگي و اقتصادي-اجتماعي كودكان شب ادرار و غير شب ادرار در دبستان هاي شهر همدان
  ژيلا ساجدي، ژاسمن شاه نظريان
 8. بررسي ميزان آگاهي روستائيان استان همدان در مورد بهداشت محيط در سال 1375
  غلامحسين صدري، شهره امدادي
 9. گزارش يك مورد بيماري آديسون به علت سل آدرنال
  فريبا كرامت
 10. معرفي يك بيمار مبتلا به اختلال فانكشن كام نرم و ساخت پروتزهاي بالا برنده كام نرم
  صديقه ساعتيان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *