مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 11، شماره 31

 1. بررسي تاثير هيپوترمي متوسط بر محور رنين-آنژيوتنسين آلدوسترون در موش هاي بزرگ آزمايشگاهي نر
  معصومه كوروش آرامي، سعيد خامنه، نصرت الله ضرغامي
 2. تاثير تركيب جديدي از كمپلكس مس فنانترولين بر ميزان هورمون تستوسترون و اثرات ضد باروري آن در موش هاي نر بالغ نژاد Balb/C
  مهرداد شريعتي، كاظم پريور، شهربانو عريان، عباس شكروي، ربابه عليزاده
 3. تغييرات شاخص هاي كاركرد كليوي در كارگران شاغل در پمپ بنزين ها با توجه به چند شكلي ژنتيكي آنزيم هاي GSTM1 و GSTT1
  مريم انصاري لاري، مصطفي سعادت، نگين هادي
 4. بررسي درگيري هاي چشمي در 28 بيمار مبتلا به سندرم بهجت
  محمدمسعود پناهي
 5. بررسي ميزان β-hCG ترشحات واژينال بعنوان روشي جهت تشخيص پارگي زودرس پرده هاي جنيني
  طيبه آرتيماني
 6. بررسي اثر كربوهيدرات تكميلي با نمايه گليسمي متفاوت، قبل از شروع فعاليت ورزشي بر زمان بروز خستگي و توان هوازي ورزشكاران استقامتي
  ناهيد سالاركيا، كيانوش شريفي آذر، فروغ اعظم طالبان، بنفشه گلستان
 7. بررسي نتايج اجراي مديريت كيفيت فراگير در شبكه هاي بهداشت و درمان استان همدان، 81-1379
  يدالله حميدي، سيدجمال الدين طبيبي
 8. بررسي فراواني درماتيت كهنه در كودكان زير 2 سال مهد كودك هاي شهر همدان طي سال هاي 81-1380
  محمود امدادي، حسن بزم آمون
 9. بررسي ميزان شيوع ديسپپسي در روستاهاي شهرستان همدان در سال 1381
  امير مجلسي، خسرو ماني كاشاني، محمدمهدي كريمي
 10. بررسي رابطه عفونت ادراري با زايمان زودرس
  شهره عليمحمدي
 11. اپيدميولوژي آسكاريازيس و تعيين شدت آلودگي آن در شهر همدان در سال 1380
  محمد فلاح، محمدحسين عظيميان، محمود نبيئي، محمد حجتي
 12. درمان آندوسكوپيك يك مورد موكوسل سينوس فكي
  محمد شاياني نسب