مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل « دوره 5، شماره 17

 1. مقايسه اثر قرص ضد بارداري LD به تنهايي و بهمراه آگونيست GnRH بر پاسخ تخمدان ها در بيماران مبتلا به PCOs
  عزيزه قاسمي نژاد، ليلا محمد داوودي
 2. تاثير زيست چسب مخاطي در كاهش درد و طول دوره زخم آفتي دهان
  مينا مطلب نژاد، علي اكبر مقدم نيا، الهام محمدي
 3. ميزان آگاهي از نيازهاي آموزشي «مراقبت از خود» در بيماران سرطاني تحت شيمي درماني و راديوتراپي
  ساقي موسوي، معصومه عصري
 4. مقايسه عوارض اسكلتي بروسلوز در بيماران اطفال و بزرگسالان
  محمدرضا حسنجاني روشن، سيدمختار اسماعيل نژاد گنجي، محمود حاجي احمدي
 5. درمان اندومتريوز در زنان نابارور لاپاراسكوپي شده
  صديقه اسماعيل زاده، نازيلا رضايي
 6. عوامل موثر بر خروج قبل از موعد IUD در جمعيت تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني روستايي شهرستان بابل
  كريم اله حاجيان، مهتاب زينال زاده، نيازمحمد جعفري چوگان
 7. ارزيابي عملكرد ريه در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور
  خضراله بيژني، احمد تمدني، رضا قديمي، رومينا حمزه پور
 8. علل گوش درد ارجاعي در بيماران مراجعه كننده به كلينيك شهيد بهشتي، بابل، 1378
  كيوان كياكجوري، حميدرضا توكلي
 9. بررسي عوارض قلبي در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه تحت همودياليز، بابل، 79-1377
  فرزاد جلالي، نازيلا رضايي، زهرا نامدار
 10. سرطان هاي پوستي در بيماران مراجعه كننده براي جراحي پلاستيك
  محمد خاكزاد
 11. استافيلوكك هاي چند مقاومتي به مواد ضد ميكروبي و انتقال ژن در باكتري ها
  محمدرضا قبادي نژاد
 12. گزارش يك مورد استئوم كوروئيد
  سيد محمدحسين عماد