مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل « دوره 3، شماره 11

 1. مقايسه اثرات ايپراتروپيوم برومايد و بكلومتازون در درمان نگهدارنده آسم
  خضراله بيژني، طاهره اسماعيل نيا، حسن پاشا زانوسي
 2. مقايسه طول بي دردي و تغييرات فشار خون در بلوك زين اسبي با ليدوكائين و بوپيواكائين
  ابراهيم عليجانپور، سيدمظفر ربيعي، علي اكبر مقدم نيا، وحيد شربتداران
 3. اثر پرنوشي بر شدت درد در ديسمنوره اوليه
  اشرف كاظمي، مهشيد بكائي، فاطمه شيرين كام
 4. بررسي ارتباط چاقي مادر با نتايج حاملگي
  فاطمه باكويي، شمس الملوك جلال منش
 5. اثر سرما بر آستانه احساس و درد در زنان 25-18 سال، شيراز
  زهرا رجحاني شيرازي
 6. وضعيت ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم در افراد نرمال و در مراحل حاد و پايدار بيماري انفاركتوس ميوكارد
  سليمان محجوب، محمد تقي خاني، هوشنگ اميررسولي، فريدون نوحي
 7. بررسي اثر انگشتان دست بيماران مبتلا به انفاركتوس ميوكارد در استان هاي مازندران و گلستان
  فرزاد جلالي، بهمن ديه جي، محمد انصاري
 8. بررسي عملكرد سيستوليك قلب در بيماران تالاسمي ماژور در مركز تالاسمي بيمارستان بوعلي سينا ساري، سال 1378
  علي قائميان، مهرنوش كوثريان، افسانه ادهمي
 9. ايمونوگلوبولين زرده تخم مرغ (IgY) از ساختمان مولكولي تا كاربردهاي پزشكي
  مهدي پورامير
 10. سندرم فاست قفل شده در ضربه هاي مهره هاي گردني
  محمدرضا احصائي، سهراب صادقي گوغري، غلامرضا بهادرخان
 11. گزارش تظاهرات راديوگرافيك 32 بيمار مبتلا به هيستوسيتوز X
  نوذر قجه وند، مهرداد نباهتي