مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 17، شماره 4

 1. بررسي تاثير ليزر CO2 در كاهش ريزنشت ترميم هاي گلاس ايونومري
  بهرام آيرملو، قاسم انصاري، طاهر احمدي
 2. مروري بر ميزان DMF گزارش شده در ايران در سال هاي 71-1369
  زهرا جابري انصاري
 3. بررسي هيستولوژيك ناحيه پري اپيكال متعاقب استفاده از دو ماده آمالگام و MTA بعنوان مواد پركننده انتهاي ريشه در دندان هاي نيش گربه
  عباسعلي خادمي، مسعود خبيري
 4. بررسي ميزان شيوع اختلال ديد رنگ در دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه كرمان در سال 1377
  مجيد ناصرخاكي، مهدي ملك زاده
 5. بررسي وضعيت مخاط كراتينيزه، سلامت لثه و ميزان پلاك ميكروبي در 29 بيمار درمان شده با ايمپلنت هاي دنداني در مركز جراحي امام خميني (ره) طي سال هاي 76-1369
  محمدجعفر دالايي، محمدمحسن خوبياري
 6. بررسي اثر هيدروكسيد كلسيم بر سلول هاي منونوكلئر خون محيطي انسان
  ماندانا ستاري، محمود ميرآقايي
 7. ارزيابي بهداشت دهان و DMF در بين دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان كاشان
  سيد داوود صفوي، جواد مقني نصرآبادي
 8. بررسي آزمايشگاهي نقش Tug-Back در نشت انتهاي ريشه دندان
  مهرداد لطفي، سعيد رحيمي، سپيده وثوق حسيني، جلال نديمي
 9. اتصال مادرزادي دو طرفه زوائد آلوئولار فك بالا و پايين و اتصال يك طرفه مخاط لثه اي
  سيدحسين مرتضوي، محمود شاهرخي، انوشه سخاوت
 10. بررسي اپيدميولوژيك قد و وزن در كودكان و نوجوانان 15-4 ساله تهران و همبستگي آن با زمان رويش دندان هاي دائمي
  معصومه مسلمي
 11. بررسي مقايسه اي مقاومت به شكست دندان هاي ترميم شده با اينله و انله پرسيلن
  سيدمصطفي موسوي نصب، سعيد نعمتي اناركي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *