مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 1، شماره 3-4

 1. ديدگاه هاي تازه درباره پاتوژني و درمان آسم كودكان
  ابوالحسن فرهودي
 2. راديوگرافي ساده شكم، ساده ترين راه تشخيص براي پنوماتوزيس لوله گوارش
  سعيد راد
 3. تاثير ورزش بر ميزان تغييرات قند و چربي در مددجويان ديابتي
  محمدتقي شاكري، پوري هوشمند، محمدحسن خزاعي، اعظم قرباني
 4. مطالعه سيستم فاگوسيتيك در بيماران مبتلا به فقر آهن
  علي اكبر جمشيدي، محمد درخشان، مينا ايزديار، سيدحسين شمس، طاهره زنديه
 5. آسكاريس در كيسه صفرا (گزارش يك مورد)
  سيد عبدالله ابوترابي
 6. رابطه بيماري هاي ايمونولوژيك و مرگ جنين
  قدسيه سيدعلوي
 7. مروري بر تاريخ پزشكي ايران بخش اول: ايران قبل از اسلام
  سيد احمدرضا خضري
 8. جايگاه برنامه تنظيم خانواده در جهان
  علي اكبر زينالو
 9. مطالعه گذشته نگر60 مورد بيماري آسم كودكان در بيمارستان شهيد بهشتي زنجان (از سال 70 تا 72)
  حسين نظري، بهروز كماني