مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان « دوره 4، شماره 14

 1. مقايسه اثر راه رفتن و دويدن به جلو با راه رفتن و دويدن به عقب بر روي عملكرد اندام تحتاني
  زهره فخاريان، اسماعيل ابراهيمي، محمدجعفر شاطرزاده، مهيار صلواتي
 2. بررسي قدرت سونوگرافي در تشخيص ضايعات داخل شكمي در بيماران دچار تروماي غيرنافذ
  شكوفه بزرگ نيا، اميرهوشنگ طالاري، محمدرضا ابراهيم زاده صفار
 3. ارتباط توده بدني مادر با پيامدهاي بارداري و زايمان
  ميترا بهرشي، طاهره نصراصفهاني، فريبا بهنام فر، حسين نيكزاد، سيد غلامعباس موسوي
 4. ميزان دقت اندازه گيري فشارخون شرياني به روش غيرمستقيم توسط گروههاي كادر پزشكي در بيمارستان شهيد مدرس
  حبيب الله سعادت، علي نوروزي، محمدحسن نمازي، مرتضي صافي
 5. پايش رشد (قد، وزن) در طي سال اول زندگي شيرخواران تغذيه شده با شير مادر، شهر كاشان طي سال 1377
  محمدرضا شريف، علي عظيمي، احمد طالبيان، سيد غلامعباس موسوي، رضا عظيمي
 6. پايش رشد دور سر طي سال اول زندگي در شيرخواران شهر كاشان طي سال 1377
  احمد طالبيان، احمدعلي عظيميان، محمدرضا شريف، سيد غلامعباس موسوي
 7. بررسي قدرت گراديان آلبومين سرم و مايع پلور در افتراق پلورال افيوژن اگزوداتيو از ترانسوداتيو
  ابراهيم رضي، طاهره صالحي، سيد غلامعباس موسوي، محمدرضا افاضل
 8. بررسي اسكار BCG و پاسخ PPD به دنبال واكسيناسيون BCG دوره نوزادي، شهرستان كاشان طي سال 1377
  محمدرضا شريف، ابوالقاسم غفاريان، عليرضا شريف، طاهره مازوچي، سيد غلامعباس موسوي
 9. تاثير فيستول شرياني-وريدي بر ميزان درد در مبتلايان به برگر
  شهرام ناظراني، حميد ملكان راد
 10. بررسي شيوع آلودگي ساس در منازل مسكوني روستاهاي غرب كاشان طي سال 1377
  روح اله دهقاني، محمدعلي اسدي، مرجان احمدي فروشاني
 11. بررسي شيوع گواتر در دانش آموزان شهر و روستاهاي كويري كاشان طي سال تحصيلي 77-1376
  فخرالدين صدر، صفرعلي طالاري، حميد شاعري
 12. قدرت علايم باليني و آزمايشگاهي در تشخيص آپانديسيت در بيمارستان امام حسين (ع) تهران طي سال هاي 78-1375
  حسين بنازاده، حميد دغاغله، ناصر ولايي، شاپور موميوند
 13. ميزان شيوع و عوامل مرتبط با عدم موفقيت بارداري در مراجعه كنندگان به زايشگاه دكتر شبيه خواني كاشان طي سال 1377
  شهره خاكبازان، شهلا يوسف زاده، ناهيد سرافرازي، سيد غلامعباس موسوي
 14. خصوصيات بيماران مبتلا به سلولهاي اپي تليال غيرطبيعي سرويكس و ارزش پيش بيني مثبت آزمايش پاپ اسمير در تشخيص بيماري
  فريبا بهنام فر، طاهره خامه چيان، زهرا عباسي مقدم، طاهره مازوچي، سيد غلامعباس موسوي
 15. بررسي خصوصيات كودكان مبتلا به لوسمي در منطقه كاشان طي سال هاي 78-1373
  نادر ممتازمنش، سعيد وزيري، محسن تقدسي
 16. تخمين متوسط و محدوده ميزان قند خون، اوره، اسيد اوريك، كراتينين، كلسترول و تري گليسيريد در سرم خون ناشتاي مردم 30 سال به بالاي شهرستان كاشان طي سال 1372
  پروين پاسالار، عباس صمدي
 17. معرفي يك مورد پانكراتوبلاستوما
  طاهره خامه چيان، علي بي آزار

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *