مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » كومش، مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان « دوره 1، شماره 2

 1. بيان ژن زير واحد B توكسين حساس به حرارت انتروتوكسيژنيك اشريشياكلي (Enterotoxigenic Escherichia coli) در سالمونلا تيفي موريوم G30: ايجاد پاسخ ايمني با استفاده از يك مدل زنده خوراكي
  محمدرضا اكبري عيدگاهي، بهمن ترابي، ولاديمير ريچنسكي
 2. ارزيابي دروني، فرايندي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي: مورد گروه آموزش داخلي دانشگاه علوم پزشكي سمنان
  شاهرخ موسوي، عباس بازرگان، فرهاد ملك، مجتبي ملك، مهدي بابايي، فرحناز قهرمانفرد، سعيد حاج آقاجاني
 3. بررسي شيوع چاقي و برخي عوامل مرتبط با آن در جمعيت 55-20 سال شهر سمنان، 76-1375
  راهب قرباني، علي اكبر نظري
 4. بررسي اثرات تزريق دگزامتازون در ناحيه شكنج دندانه دار (Dentate Gyrus) هيپوكمپ بر ذخيره حافظه در موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي
  عباسعلي وفايي، علي رشيدي پور، محمدرضا شريفي
 5. مقايسه ميانگين شاخص هاي رشد (وزن، قد و دور سر) كودكان 9-0 ماهه شيرمادر خوار و شيرخشك خوار در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت شهرستان سمنان، 1374
  اكرم شهبازي نوده
 6. بررسي نيازهاي آموزشي دختران 14-12 ساله سمناني پيرامون بهداشت بلوغ و تعيين استراتژي مناسب و موثر براي تامين آن
  حسين ملك افضلي، جعفر جندقي، مطهره رباب علامه، محمد زارع
 7. بررسي ارتباط عوامل شغلي با نوع عيوب انكساري در سنين 30-10 سالگي
  غلامرضا دارائي
 8. ارزيابي نتايج آسپيراسيون با سوزن ظريف (Fine needle aspiration) تيروئيد در نمونه هاي ارسالي به بخش پاتولوژي دانشكده پزشكي سمنان، 77-1370
  افشين مرادي شهربابك
 9. بررسي اثر موضعي روغن ماهي بر خيز حاصل از سوختگي در موش سفيد آزمايشگاهي
  مجيد كسائي، علي رشيدي پور