مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 10، شماره 2

 1. جدا سازي و تشخيص يرسينيا انتروكوليتيكا از مدفوع كودكان زير ده سال مبتلا به اسهال حاد
  رسول يوسفي مشعوف، زهرا حيدر برقي، پريوش منصوري
 2. بررسي وضعيت رشد كودكان دبستاني 11-7 ساله شهر و روستاي شهرستان تبريز
  پروين پورعبدالهي، سيدجمال قائم مقامي، سيدولي رضويه
 3. ارزيابي روش يك مرحله اي خالص سازي DNA با نمونه هاي باليني براي استفاده PCR
  مسعود حاجيا
 4. بررسي نقش پرستاران در تشخيص زودرس بدخيمي هاي بعد از پيوند كليه در اروميه
  مهين نصرتي، مرغوب كياني الاصل، منيژه ساده دل
 5. بررسي رفتارهاي بهداشتي قبل از تشخيص مبتلايان به سنگ هاي ادراري مراجعه كننده به بيمارستان اكباتان شهر همدان
  ميترا زنديه، زهرا منجمد
 6. بررسي روش هاي جراحي در بيماران مبتلا به پنوموتوراكس خودبخودي
  منوچهر آقاجانزاده
 7. بررسي ارتباط بين فصل تولد و بيماري اسكيزوفرنيا در 500 بيمار مبتلا به اسكيزوفرنياي بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كرمان
  عليرضا غفاري نژاد، محمدتقي ياسمي، آناهيتا امامي
 8. شيوع ديابت غير وابسته به انسولين در فاصله سال هاي 1355 تا 1376
  فيروزه سجادي، نضال صراف زادگان، حسن علي خاصي، نوشين محمدي فرد، ناهيد آبدار
 9. نقش FNA در تعيين وسعت عمل جراحي تيروئيد
  فيض الله صفرپور، محمدحسن هدايتي امامي
 10. راديكال هاي آزاد و ارتباط آنها با ليپوفوشين به عنوان يك عامل آزار سلولي و پيري
  سيد محمدعلي شريعت زاده، عبدالرحيم صادقي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *