مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 6، شماره 23

 1. مقايسه اثر درماني يك داروي گياهي و محلول مينوكسيديل 2% در ريزش موي مردانه
  شهلا انشائيه، اميرحسين سيادت، علي اصيليان، محمدعلي نيلفروش زاده، فريبا ايرجي، سيدمحسن خاتمي پور، رضوان فصيح
 2. بررسي ميزان و عوامل سوء تغذيه پروتئين انرژي بر اساس طبقه بندي هاي تغذيه اي در كودكان زير 5 سال روستاهاي اراك در سال 1381
  نغمه جعفري نيا، ابوالحسن فراز، شهرزاد آخوندزاده، زهرا قهقايي
 3. مقايسه اثر درماني سديم والپروات و پروپرانولول به همراه ضد افسردگي هاي سه حلقه اي در پيشگيري ميگرن با الكتروآنسفالوگرام
  مريم حيدري ورنوسفادراني، كيوان قسامي
 4. بررسي تاثير عصاره آبي دانه قهوه بر ميزان معدل حجمي گلومرول ها در موش صحرايي نر
  عبدالرحمن دزفوليان، فرزانه دهقاني، محمدرضا پنجه شاهين، سيد ضياءالدين تابعي، حيات ممبيني
 5. تعيين مشكلات بهداشتي و اولويت بندي آنها در حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 1381
  علي اكبر رضايي آشتياني، محمدعلي هادي
 6. بررسي اثرات علف كش پاراكوات در ايجاد استرس اكسيداتيو در كارگران كارخانجات توليد آفت كش
  اكرم رنجبر، پروين پاسالار، عليرضا صديقي، محمد عبدالهي، جميله دانش نيا
 7. اثر كشندگي جريان الكتريسيته با ولتاژ كم بر روي پروتواسكولكس هاي كيست هيداتيك
  رضا قاسمي خواه، عبدالحسين دليمي اصل، بيژن هاشمي ملايري
 8. تعيين اثر مكمل روي بر صدك وزني كودكان داراي اختلال رشد
  منيژه كهبازي