مقالات بر حسب مجله

 • بررسي اعتبار علايم سه گانه رنگ پريدگي ملتحمه، كف دست و بستر ناخن در تخمين شدت آنمي در كودكان زير 14 سال بستري شده در بخش هاي اطفال بيمارستان اميركبير شهرستان اراك از خرداد ماه 1378 لغايت خرداد ماه 1379
  نعمت بيلان، مژگان هاشميه
 • بررسي كارآيي انفوزيون متوكلوپراميد در كنترل درد بعد از عمل در بيمارستان امام خميني تهران
  شيرين پازوكي
 • بررسي فراواني ويروس هپاتيت C در اهدا كنندگان خون در استان مركزي از مرداد 1376 لغايت خرداد 1378
  سيدقوام الدين تولايي
 • استفاده از روش خنثي سازي جهت جدا سازي و تشخيص ويروس ها از نمونه هاي باليني گوارشي
  محسن خاكي
 • بررسي شيوع باكتريوري بدون علامت در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك از آبان تا اسفند 1377
  افسانه زرگنج فرد
 • معرفي يك مورد بيمار همراه تلانژكتازي منتشر و خونريزي دستگاه گوارش
  علي فاني
 • تعيين شيوع انسداد سيستم تخليه اشكي در جامعه شهري اراك
  حميدرضا نيك بين، جمال فلاحتي، علي اكبر كرمي
 • بررسي ميزان شيوع كمبود آنزيم گلوكز 6 فسفات دهيدروژناز (G6PD) در نوزادان ايكتريك بستري در بخش نوزادان بيمارستان هاي اميركبير و طالقاني شهر اراك از اول دي ماه 1377 تا اول دي ماه 1378
  مژگان هاشميه
 • مسئوليت پذيري در قبال اورژانس هاي طب اطفال
  نعمت بيلان
 • Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *