مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره ، شماره 42

 1. مقايسه سبك هاي شخصيتي، استرس و ارتباط آن با بيماري هاي جسمي ورزشكاران و غير ورزشكاران شهرستان اهواز در سال 1381
  ناهيد خواجه موگهي، سرور نعمت پور
 2. اندازه گيري حداقل غلظت ممانعت كننده از رشد و حداقل غلظت كشنده آنتي بيوتيك هاي بتالاكتام بر روي اعضاي خانواده انتروباكترياسه جدا شده از مدفوع بيماران بيمارستان هاي شيراز
  عبداله حسين خان ناظر، ريحان سعادتمند
 3. بررسي فراواني ناهنجاري هاي دنداني-فكي براساس طبقه بندي انگل در دانش آموزان 11 تا 14 ساله مدارس راهنمايي پسرانه اهواز در سال تحصيلي 80-1379
  ماشاالله خانه مسجدي، ليلا بصير
 4. گزارش يك مورد بيماري نادر نوروآكانتوسيتوزيس
  نسترن مجدي نسب، ناصر شرف الدين زاده
 5. بررسي نتايج عمل جراحي 60 مورد آنوركتوپلاستي به روش ساژيتال خلفي
  نصراله استاديان
 6. گزارش 2 مورد آنوريسم حقيقي شريان خارج جمجمه اي كاروتيد داخلي
  سيدمنصور عالمشاه
 7. بررسي گذشته نگر بيماران با دررفتگي نموي مفصل ران جراحي شده در بيمارستان امام خميني (ره) اهواز طي سال هاي 1362 تا 1380
  سيدعلي مرعشي، سيدسعيد طباطبايي، سيد عبدالحسين مهدي نسب، ناصر صرافان
 8. بررسي التهاب مزمن در نمونه هاي آپاندكتومي
  محمدحسين سرمست شوشتري، محمدحسن حافظي، ايران رشيدي، احمد الهي
 9. بررسي شيوه زندگي مرتبط با جنبه هاي تغذيه اي دختران دانشجوي ساكن خوابگاه در دانشگاه هاي اهواز
  رضا اماني
 10. بررسي اثرات انواع رژيم هاي درمان هورموني جايگزين پس از يائسگي در نماي ماموگرافي
  آزيتا آذريان
 11. بررسي تاثير طب فشاري بر تهوع و استفراغ حين و بعد از عمل سزارين تحت بيحسي نخاعي
  سيمين منتظري، زهرا پورمهدي، سيدمحمود لطيفي، منصوره آقايي
 12. گزارش يافته هايي جديد به منظور تجديد نظر در نحوه پيشگيري از بيماري تالاسمي ماژور و كم خوني داسي شكل در ايران
  بيژن كيخاني، خدامراد زنديان