مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 9، شماره 28

 1. تشخيص بيماران با اختلالات مفصل گيجگاهي فكي
  اكبر فاضل، عباس منزوي
 2. آثار نيروهاي ارتوپديك دستگاه هاي هدگير و سرويكال بر مجموعه اسكلت سر و صورت
  مرتضي اردوبازاري، علي شكفته راد
 3. بررسي آماري بيماران بستري شده سال هاي 75-1370 با تشخيص ميلوم مولتيپل در بيمارستان امام خميني تهران
  نصرت اله عشقيار، زهرا بحرالعلومي
 4. بررسي ميزان شيوع علائم دهاني در بيماران لوسميك در دو بيمارستان تهران
  زهرا تهيدست اكراد
 5. اهميت نقش تشخيص در درمان
  حسن رزمي
 6. بازسازي مدرن فكين با استفاده از جراحي هاي ارتوگناتيك، ايمپلنت هاي دنداني و Membrane
  حميدمحمود هاشمي
 7. تحقيقي پيرامون شيوع پوسيدگي دندان اولين مولر دائمي در كودكان 9-6 ساله در شيراز
  مهران مرتضوي، زهرا ابراهيمي
 8. اندازه گيري ميزان فلورايد آب هاي آشاميدني شهر كرمان
  غلامرضا سپهري، محمدرضا بذرافشاني، افسون طبسيان، مريم حسين زاده