مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 9، شماره 27

 1. بررسي اثرات Rapid palatal expansion بر عرض قوس فك پايين
  محمدصادق آخوندي، سيدمحمد ابراهيم موسوي سجاد
 2. فراواني بيماري هاي دهان و دندان در بين افراد سالم
  اكبر فاضل، محمداسماعيل اكبري، محمد زاينده
 3. ترميم حفره استخواني تعبيه شده در استخوان پاريتال خرگوش بوسيله Hard tissue replacement به عنوان يك ماده پيوند استخوان مصنوعي با و بدون محافظت Gore-tex membrane
  شهرام نامجوي نيك، Quayle A
 4. بررسي تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان بر رفتارهاي بهداشتي دانش آموزان پسر مدارس راهنمائي شهرستان بافت، 1376
  فريده حقيقتي، عليرضا حيدرنيا، تيمور آقاملايي
 5. بررسي چهار ساله اثر سولفات فريك در پالپوتومي وايتال دندان هاي مولار شيري به صورت راديوگرافيك و كلينيكي در تهران
  احد خوش زبان
 6. ميزان باكتري هاي كاپنوفيل و بي هوازي جدا شده از نمونه بيماران مبتلا به پريودونتيت بالغين
  محمدحسين سالاري
 7. بررسي ميزان ناهنجاري هاي مادرزادي در اثر تابش اشعه ايكس
  احمدرضا طلائي پور، سورينا صهبا
 8. بررسي اثر اسانس نعناع در بهبود ضايعات آفتي دهان
  فهيمه موسوي، افسانه اخوان تفتي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *