مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 6، شماره 20

 1. اتيولوژي كانين هاي نهفته فك بالا
  مرتضي اردوبازاري
 2. كاربرد ليزر در اندودانتيكس
  خسرو سهرابي
 3. روش هاي جراحي كيست هاي فكين
  حميد محمود هاشمي
 4. اتصال لثه به ايمپلنت
  شهرام نامجوي نيك