مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 15، شماره 46

 1. بررسي نقش Bio-Oss به عنوان يك ماده پيوندي در Guided bone regeneration: مطالعه هيستولوژيك
  اميررضا ركن، مژگان پاك نژاد، بهنام اسلامي، ابوالفضل صفيري
 2. بررسي رابطه بين تماس هاي زودرس دنداني و ضايعات فاقد پوسيدگي طوق دندان
  اعظم السادات مدني، اعظم احمديان يزدي
 3. بررسي شيوع و وضعيت نهفتگي دندان هاي نهفته در مراجعان به دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي بين سال هاي 82-1378
  محمدامين توكلي، محمدمهدي اقدسي، برديا منتصري
 4. بررسي ميزان DMFT و برخي عوامل موثر بر آن در كودكان 12 ساله شهرستان صومعه سرا در سال 1381
  مهدي قندهاري مطلق، مجيد محبوبي
 5. مقايسه اندازه هاي شش دندان قدامي فك بالا با اندازه هاي دندان هاي مصنوعي موجود در ايران
  مريم معماريان، روزبه معصومي
 6. بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان دانش آموزان 15-13 ساله شهرستان رضوانشهر در سال 1380
  جميله بيگم طاهري، مريم بهاروند، مجيد غلامي كوهستاني
 7. بررسي رعايت كنترل عفونت در مطب ها و درمانگاه هاي دندانپزشكي شهر ورامين
  فريده گرامي پناه، عباس منزوي
 8. بررسي اثر سيستم آمالگام باند بر استحكام اتصال آمالگام جديد به آمالگام قديمي در ترميم حفرات Cl II
  شعله راهبي، همايون عالي داعي، محمدرضا آدابي ديوگسلي
 9. بررسي تاثير آماده سازي سطح ريشه با و بدون تتراسايكلين هيدروكلرايد بر ميزان پوشش ريشه توسط پيوند بافت همبندي آزاد تحت مخاطي پايه دار
  غلامعلي غلامي، حميد مقدس، الهام غفاري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *