مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 13، شماره 38

 1. ارزيابي كيفيت و طيف اثر محلول ميكروتن
  جواد سلطانپور، عباس سيدشاكري
 2. ارزيابي آزمايشگاهي مقاومت دندان هاي اندو شده در مقابل شكستگي با روش هاي متفاوت ترميم تاج
  لعيا صفي، مهدي فروزانفر، فرجعلي عليزاده
 3. بررسي اثر خارج كردن دندان هاي پره مولر اول روي زاويه مولر سوم رويش نيافته
  سوسن صادقيان، كاوه ثمري
 4. بررسي شيوع كمبود دنداني درمال اكلوژن هاي مختلف در بيماران مراجعه كننده به بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي شيراز
  زهره هدايتي، حسين طاهري
 5. بررسي ميزان علاقه دانشجويان دانشكده هاي دندانپزشكي شهر تهران به ادامه تحصيل در رشته هاي مختلف تخصصي
  حميد محمود هاشمي
 6. مروري بر روش هاي تشخيص پوسيدگي
  سيدجلال پورهاشمي
 7. كاربرد سيانوآكريلات به جاي نخ بخيه در ترميم مخاط دهان
  شهرام نامجوي نيك، هاجر كيخا
 8. نگاهي نو به يك بيماري قديمي: مروري بر طبقه بندي بيماري هاي پريودنتال
  رضا پورعباس، غلامعلي غلامي، سورنا وهبي