مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 13، شماره 37

 1. بررسي شيوع آسيب هاي دنداني (انواع لقي و شكستگي) و عوامل وابسته به آن در كودكان مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1379
  حسين افشار، مهسا مظفري كجيدي
 2. بررسي Korkhous index در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران با اكلوژن Cl ? نرمال
  طاهره حسين زاده نيك، حميدرضا سليماني فر
 3. بررسي و مقايسه ميزان التهاب ناشي از استفاده از نخ هاي بخيه قابل جذب در مخاط دهان
  حميد محمود هاشمي
 4. فلوريداسيون شير در عرصه تحقيقات جهاني
  مهران مرتضوي
 5. مقايسه استحكام اتصال يك نوع دندان مصنوعي ايراني (مرجان) به رزين هاي پايه پروتز توسط چهار روش آماده سازي
  رامين مشرف، الهام پويا، ويدا ملكي
 6. بررسي بهداشت دهان و وضعيت لثه كودكان هشت تا ده ساله داراي انواع مال اكلوژن، مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 78-1377
  مهدي قندهاري، فاطمه خاكپور مطلق
 7. مباني و روش كاربرد سيستم ايمپلنت نئودنت
  شهرام نامجوي نيك
 8. پريودنتيت: ريسك فاكتوري براي آرتريواسكلروزيس
  عباس شاكري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *