مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 13، شماره 36

 1. بررسي اپيدميولوژيك پوسيدگي مولرهاي اول دائمي كودكان 6، 9 و 12 ساله شهر كرمانشاه
  مسعود فلاحي نژاد قاجاري، شاهرخ رسولي تبار، معصومه مسلمي
 2. بررسي ميكروسكوپي تاثير پرتوهاي ليزر كم توان هليوم-نئون بر روند ترميم ضايعه عصب فاسيال
  نسرين تك زارع، كامران يارمحمدي، عليرضا تك زارع، برزو رشيدي، بهرام منتظري
 3. ارزيابي تاثير Drain بر عوارض بعد از جراحي دندان هاي مولر سوم نهفته مانديبل به روش متقاطع در مقايسه همزمان با بستن اوليه
  كوروش طاهري طالش، اردشير لفظي، جواد يزداني، عطا قراجه
 4. بررسي كلينيكي و راديوگرافيكي كاربرد سيستميك آموكسي سيلين و مترونيدازول در درمان بيماري پريودنتال پيشرفته
  ملكه زاهدي، فرهاد نوروش
 5. بررسي رابطه شيوع پوسيدگي هاي زودرس با عادت تغذيه در خواب نزد گروهي از نوزادان و نوپايان در شهر كرمان
  حميدرضا پوراسلامي، شهرزاد ادهمي
 6. بررسي ايمونوژنتيك ناهنجاري هاي شكاف لب و كام در بيماران ايراني
  امير خاوري، محمدصادق آخوندي
 7. ارائه چند فرمولاسيون خمير دندان ضد پلاك و مقايسه آن با برخي از فرآورده هاي تجاري
  سيدمنوچهر غروي، مهدي صاحب جمعي اتابكي، فرزانه الله مرادي قشقائي
 8. بررسي شيوع شاخص هاي اورجت، اوربايت و كراس بايت در دانش آموزان 13-11 ساله شهرستان مهران در سال 1376
  محمدصادق آخوندي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *