مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 12، شماره 33

 1. مقايسه ميزان ريزنشت بين وارنيش هاي كوپولايت، كيميا و بي.دي در حفرات Cl V آمالگام (In vitro)
  فرخ آصف زاده، آذر پاشايي
 2. بررسي سن جهش رشدي دوران بلوغ در دختران شهر اصفهان از طريق شاخص هاي قد و وزن
  شيوا علوي، سيدمحمد اخروي
 3. بررسي فراواني نسبي باكتري هاي گرم مثبت هوازي در آبسه هاي دنداني و تعيين حساسيت به آنتي بيوتيك ها در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي اصفهان در سال 1376
  پريچهر غلياني، شاپور محتشم زاده
 4. بررسي ارتباط بين دنچر استوماتيت با گروه هاي خوني (ABO)
  رامين مشرف، حميد جمشيدي
 5. بررسي اثر تداخل هاي اكلوزالي بر سبب شناسي بروكسيزم
  مهرو وجداني
 6. فيبروبلاست هاي پريودنشيوم و عوامل موثر در ناهمگني، تكثير و تحريك آنها
  مژگان پاك نژاد، شيلا قاسمي مريداني
 7. تحليل لثه (قسمت اول: تشخيص)
  خسرو ثائبي، رضا عميد
 8. ارتودنسي لينگوال
  طاهره حسين زاده نيك
 9. تشخيص بيماري هاي پريودنتال به كمك بررسي بيوشيميايي مايع سالكولار لثه
  عباس سيدشاكري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *