مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 10، شماره 30

 1. بررسي ريزنشت لبه اي و بدنه اي چهار پانسمان موقت مورد استفاده در درمان هاي اندودنتيكس
  محمد اثني عشري
 2. بررسي اثرات دستگاه P.E متحرك بر عرض قوس دنداني فك پايين
  محمدصادق احمد آخوندي
 3. بررسي تنوع آناتومي كانال هاي ريشه دندان آسياي بزرگ دوم فك پايين در شهر اصفهان
  محمدقاسم امين الضربيان
 4. بررسي كلينيكي آمالگام و كامپوزيت در حفرات Cl II مولرهاي دوم شيري پايين از نظر Contact و دوام
  سيدجلال پورهاشمي
 5. بررسي اثر دهان شويه سيكلوسپورين (Neoral) در درمان ليكن پلان دهاني علامت دار
  جميله بيگم طاهري، سيداحمد قائم مقامي
 6. ارزيابي قدرت چسبندگي كامپوزيت به مينا با دو روش اچينگ
  امير قاسمي، يونس عليزاده، مهناز هامش
 7. اصول كلي استفاده از حيوانات در تحقيقات پزشكي
  كاظم آشفته يزدي
 8. استفاده از جريان هاي بيوالكتريك در ارتودنسي
  اسفنديار اخوان نياكي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *