مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 13، شماره 25

 1. بررسي ثبات رنگ كامپوزيت IDM (ايده آل ماكو)
  مريم قوام، محسن پورحقيقي، مهناز محمدي
 2. بررسي و مقايسه توزيع تنش سه بعدي به روش تجزيه اجزاي محدود در استخوان ايمپلنت با شكل هاي مختلف قوس هاي بي دنداني در فك پايين
  عباس منزوي، غلامرضا فرهنگ
 3. مقايسه آزاد سازي فلورايد از سه نوع گلاس آينومر پس از قرار گيري در محلول NAF2% خنثي و اسيدي
  علي كوثري، ژاله محموديان، علي رشيديان
 4. بررسي موقعيت استخوان لامي (هايوئيد) در بيماران كلاس II ،I و III اسكلتال
  حسين روانمهر، داود عبدالهي
 5. بررسي ايجاد ترك به دنبال پركردن انتهاي ريشه با آمالگام سينالوي
  محمد ضرابيان، محسن امين سبحاني
 6. بررسي عوامل موثر در موفقيت ايمپلنت هاي Osseointegrated در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  محمدحسن شاهرودي، سينا جان نثار
 7. اثر كلار در تغيير شكل مارژين روكش هاي ساخته شده از آلياژ بيس متال
  فريده گرامي پناه، اكبر فاضل، محمدرضا حاج محمودي
 8. مقايسه كلينيكي و بيومتريك دو روش (Guided Tissue Regenerration (GTR همراه با غشاي كلاژن و (Coronally Positioned (CPF همراه با اسيد سيتريك در درمان گرفتاري درجه II فوركيشن مولرهاي فك پايين
  مژگان پاك نژاد، يداله سليماني شايسته، زهرا محمدزاده
 9. بررسي مقادير ايمونوگلوبولين هاي M ،G ،A و اجزاي C3 و C4 كمپلمان در سرم خون بيماران مبتلا به آفت راجعه دهان در كلينيك هاي دندانپزشكي شهر اصفهان سال 1379
  پريچهر غليايي اصفهاني، بهنام خرمي
 10. بررسي ميزان وقوع عفونت پس از ترميم زود هنگام زخم هاي صورت ناشي از پرتابه هاي شتابدار
  حسن حسيني تودشكي
 11. گزارش مورد: شكسته شدن فرز يكي از عوارض شغلي دندانپزشكان
  عباس منزوي
 12. نقش دندانپزشك كودكان در تشخيص و درمان عوارض دهاني پيوند مغز استخوان
  شيوا مرتضوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *