مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 11، شماره 3

 1. پراكندگي دندان هاي پرشده، پوشيده و كشيده شده افراد معاينه شده در شمال غرب تهران
  محمدرضا اشراقيان، بهروز كنزه لي
 2. پرسيژن اتچمنت در دندانپزشكي (P.A-in dentistry)
  حسن بهناز
 3. بررسي كلينيكي اثرات استفاده از غشاي كلاژن دير جذب در درمان گرفتاري هاي فوركيشن درجه دو مولرهاي منديبولار انسان
  علي اكبر خوشخونژاد، سيد علي اصغر ميرعمادي، نادر ابوالفضلي
 4. تحقيقي پيرامون فراواني ناهنجاري هاي دنداني فكي در دانش آموزان 14-12 ساله منطقه پنج و شش تهران
  حسين روانمهر، مسعود رشيدي بيرگاني
 5. معرفي آزمايش HbA1c به منظور تشخيص، ارزيابي و كنترل دراز مدت ديابت در بيماران مبتلا به پريودنتيت
  يداله سليماني شايسته
 6. بررسي تغييرات ارتفاع عمودي صورت پس از Relaxation عضلات فك
  محمدحسن شاهرودي
 7. گزارش مورد: سندرم ايگل (Stylohyoid syndrome (Eagle
  مهناز صاحب جمعي، جليل مومن بيت الهي
 8. بررسي آماري بيماران بستري شده با تشخيص هيپرپاراتيروئيديسم اوليه در بيمارستان هاي امام خميني (ره) و شريعتي تهران، سال هاي 76-1367
  نصرت اله عشقيار، نوشين كافي