مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 4، شماره 7

 1. وضعيت مهارت هاي ارتباطي استادان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و نقش آن در ارزشيابي دانشجويان از آنان
  شيرين ايران فر، فريدون عزيزي، ناصر ولايي
 2. بررسي ميزان و نوع آلودگي هاي قارچي آفلاتوكسينوژن در نمونه هاي پسته انبار شده شهر كرمانشاه، 78-1377
  علي ميكاييلي، طناز بختياري، ناصر ولايي
 3. بررسي آلودگي قارچي ضايعات نان جمع آوري شده در شهر كرمانشاه، 1379
  يحيي پاسدار خشكناب، جمشيد درايت، علي ميكاييلي، سيدمحمد عزيزي
 4. وضعيت بتاتالاسمي مينور در روستاي جلو از توابع بخش ماهيدشت شهرستان كرمانشاه در سال 1378
  عليرضا حاجي آبادي، حميد راهي، سيد محمدعلي احساني
 5. استخراج و خالص سازي پروتئين هاي عمده غشاي خارجي بروسلا آبورتوس
  علي مصطفايي، زهير محمدحسن، بهمن تبرايي
 6. بررسي قدرت سونوگرافي در تشخيص اسكار كليوي در كودكان
  ابوالحسن سيدزاده، بهزاد تن قطاري
 7. بررسي ميزان رفتار بهداشتي خانوارهاي تحت پوشش مركز بهداشتي درماني ثامن الائمه (مسكن) كرمانشاه در زمينه مصرف سبزيجات خام، آ‌ذرماه 1378
  جمشيد درايت، مقداد پيرصاحب، سيدمحمود عزيزي، افشين عليخاني
 8. مطالعه يافته هاي سونوگرافيك در بيماران مبتلا به ضربات بسته شكم و نتايج به دست آمده از پيگيري آنها در شهر كرمانشاه در سال 1377
  بهزاد تن قطاري، منصور رضايي، فريبرز ايماني
 9. خصوصيات دموگرافيك مبتلايان به انفاركتوس حاد ميوكارد شهر ساري طي سال هاي 75-1370
  اسدالله محسني كياسري
 10. بررسي اپيدميولوژي جفت سرراهي در زنان حامله مراجعه كننده به مركز آموزشي، درماني معتضدي كرمانشاه در سال 1375
  خاور آملايي، فاطمه دارابي
 11. بررسي تاثير آموزش شستشوي دست بر ميزان آلودگي و نحوه شستن آن در كاركنان بخش مراقبت ويژه بيمارستان هاي منتخب كرمانشاه، 1375
  رستم جلالي، خسرو توكل
 12. بررسي ميزان آگاهي كاركنان ارائه دهنده خدمات بهداشتي نسبت به روش هاي پيشگيري از بارداري در مراكز خدمات بهداشتي دولتي شهر تهران در سال 1375
  عصمت باروتي
 13. بررسي ميزان آگاهي پزشكان عمومي شهر كرمانشاه از درمان هاي فيزيوتراپي در سال 1377
  محمدباقر شمسي، بهزاد كرمي متين
 14. بررسي ارتباط ويژگي هاي شخصيتي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران با موفقيت تحصيلي آنان در سال 1375
  بهزاد كرمي متين