مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي خون « دوره 2، شماره 3

 1. بررسي ارزش تشخيصي CD64 و CD14 در افتراق زير گروه منوئيد لوسمي هاي حاد ميلوئيد
  مهين نيكوگفتار، مهناز آقايي پور، اعظم طباطبائيان، شهرام وائلي، وحيد فلاح آزاد، مهتاب مقصودلو، فرزانه آتش رزم
 2. بررسي بيگانه خواري و قدرت كشندگي نوتروفيل هاي بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور
  جهانگير عبدي، مژگان شايگان
 3. غربالگري خون هاي اهدايي براي عفونت با ويروس هپاتيت C در مجموعه هاي كوچك پلاسمايي اهدا كنندگان خون ايراني: مطالعه اوليه
  صديقه اميني كافي آباد، علي طالبيان، فهيمه رنجبر كرماني، مينا مقتدايي، مريم سبحاني، شهرام سميعي
 4. بررسي توزيع پراكندگي آنتي ژن هاي گروه هاي خوني در بيماران تالاسمي اينترمديت و اهدا كنندگان خون در شهر اصفهان، سال هاي 1382 و 1383
  عليرضا معافي، سهيلا رهگذر، علي اكبر پورفتح الله، محمدمهدي حريري
 5. بررسي آنتي بادي هاي ضد سايتومگالوويروس در افراد تحت همودياليز مزمن در بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد در سال 1381
  زهره امين زاده، فرهاد يغمايي، لطيف گچكار
 6. بررسي شيوع آنتي بادي IgG پاروويروس B19 در بيماران هموفيل مراجعه كننده به مركز بيماري هاي خاص شيراز
  محمود محموديان شوشتري، محمدنبي فروغي، رسول همكار
 7. بررسي فراواني آنتي ژن هاي سازگاري بافتي اصلي يك و دو (HLA-I, II) در قوم بومي همدان و مقايسه روش مولكولي و سرولوژيك در آنتي ژن هاي كلاس دو (لكوس DR)
  راضيه اميني، علي اكبر پورفتح الله، مليحه كم گويان، شهرام سميعي
 8. ساخت هم كنترل براي الكتروفورز استات سلولز
  لادن حسيني گوهري، عيسي نورمحمدي، زهره عطارچي
 9. گزارش يك مورد هيدروپس مكرر به علت آلوايمونيزاسيون مادر با آنتي ژن Kell
  اميرحسين زرناني، افسانه محمدزاده كازرگاه، معرفت غفاري نوين، سهيلا عارفي، محمدحسين مدرسي، فاضل شكري، پونه دوكوهكي، محمدرضا صادقي، محمدمهدي آخوندي، احمد قره باغيان، محمود جدي تهراني